Науково-практичний коментар до ст. 213 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 213 Господарського кодексу України

Стаття 213. Майнові активи неплатоспроможного боржника
1. З метою врегулювання заборгованості неплатоспроможного боржника у процедурах, зазначених у статті 212 цього Кодексу, використовуються майнові активи, які належать йому на підставі речових та зобов\’язальних прав, а також права інтелектуальної власності.
2. До складу ліквідаційної маси включаються також майнові активи осіб, які відповідають за зобов\’язаннями неплатоспроможного боржника відповідно до закону або установчих документів боржника.
Коментар:
1. У відповідності зі ст. 26 Закону України \”Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\” усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком об\’єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об\’єктів комунальної інфраструктури, які у разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку.
Крім того, до складу ліквідаційної маси включаються речі, визначені родовими ознаками, що належать банкруту на праві володіння або користування.
Майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується винятково для першочергового задоволення вимог заставодержателя.
Не можуть бути включені до складу ліквідаційної маси індивідуально визначені речі, що належать банкруту на підставі речових прав, крім права власності і повного господарського відання. А також активи, включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, не включаються до ліквідаційної маси емітента іпотечних облігацій та управителя іпотечним покриттям. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України \”Про іпотечні облігації\”.
2. Дана частина коментованої статті розширює межі визначення ліквідаційної маси банкрута, передбачені у спеціальному нормативному акті – Законі України \”Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\”. Так, ліквідаційна маса крім активів самого боржника може включати і майнові активи осіб, що несуть відповідальність за зобов\’язаннями банкрута. Наприклад, до ліквідаційної маси може бути включено майно, отримане внаслідок реалізації субсидіарної відповідальності, визнання угод боржника недійсними.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code