Науково-практичний коментар до ст. 233 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 233 Господарського кодексу України

Стаття 233. Зменшення розміру штрафних санкцій
1. У разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов\’язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов\’язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.
2. Якщо порушення зобов\’язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій.
Коментар:
1. Стаття 233 ГК України передбачає зменшення розміру штрафних санкцій, зокрема, судом. Зменшення розміру неустойки передбачено у випадку, якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, і можливе за рішенням суду. При цьому суд має враховувати:
– ступінь виконання зобов\’язання боржником. Суд повинен узяти до уваги даний факт, незважаючи навіть на те, що часткове виконання є неналежним. Зменшення розміру штрафних санкцій має бути мінімальним, якщо боржник не починав виконання своєї частини зобов\’язання;
– майновий стан сторін, які беруть участь у зобов\’язанні. У разі вирішення питання стосовно зменшення розміру штрафних санкцій повинен бути врахований майновий стан боржника і кредитора. Іноді стягнення штрафних санкцій у повному обсязі може призвести до припинення діяльності боржника;
– не лише майнові, а й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. У літературі зазначається, що такою підставою може бути відсутність негативних наслідків у потерпілої сторони від прострочення виконання зобов\’язання.
2. У частині 2 передбачено ще одну підставу для зменшення відповідальності: якщо порушення зобов\’язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд, з урахуванням інтересів боржника, може зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій. У цій нормі під \”іншими учасниками господарських відносин\” слід розуміти третіх осіб, які не беруть участі у правовідносинах між боржником та кредитором, проте, наприклад, пов\’язані з кредитором договірними відносинами. Якщо порушення зобов\’язання боржником не потягло за собою відшкодування збитків кредитора перед цією третьою особою, то боржник сплачує, відповідно, менші збитки кредиторові; крім того, він може клопотати перед судом про зменшення штрафних санкцій.
Саніахметова С. зазначає, що наведені випадки не є підставою для повного звільнення від штрафних санкцій, тому за зазначеними обставинами неможливе винесення судом рішення про звільнення від сплати штрафних санкцій.
У науковій літературі вказується на певну нелогічність положення, згідно з яким розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо цей розмір перевищує розмір заподіяних кредитору збитків, оскільки характерною ознакою стягнення неустойки як міри відповідальності є те, що, вимагаючи стягнення неустойки з контрагента, який порушив зобов\’язання та не сплатив неустойку добровільно, кредитору не треба доводити ні розмір, ні факт виникнення збитків. А в зазначеному випадку, хоча первісний обов\’язок доводити той факт, що розмір стягуваної неустойки є надмірно великий у порівнянні із збитками кредитора, покладається на боржника, кредитору для можливості наведення заперечень також треба підрахувати суму дійсно завданих збитків.
Значна кількість науковців вважає, що підставою для зменшення розміру неустойки судом має бути явна невідповідність розміру неустойки наслідкам порушення зобов\’язання, під якою слід розуміти ступінь виконання зобов\’язання боржником; причини невиконання та заходи, вжиті боржником для належного виконання, часткова сплата неустойки в добровільному порядку; форма вини боржника та інші обставини, що заслуговують на увагу. На нашу думку, таке бачення вирішення проблеми варте уваги.
Зменшення розміру відповідальності передбачено також ст. 219 ГК України, згідно з якою, якщо правопорушенню сприяли неправомірні дії (бездіяльність) іншої сторони зобов\’язання, суд має право зменшити розмір відповідальності або звільнити боржника від відповідальності. На відміну від раніше наведених положень, ця стаття передбачає можливість не лише зменшення відповідальності, а й повного звільнення від неї. Крім того, стаття носить загальний характер і поширюється як на зменшення розміру штрафних санкцій, так і на відшкодування збитків.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code