Науково-практичний коментар до ст. 238 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 238 Господарського кодексу України

Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб\’єктів господарювання
1. За порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб\’єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб\’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.
2. Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування визначаються цим Кодексом, іншими законодавчими актами. Адміністративно-господарські санкції можуть бути встановлені виключно законами.
Коментар:
Адміністративно-господарські санкції застосовуються до суб\’єктів господарювання, які порушили встановлені законодавством правила ведення господарської діяльності.
Підставою застосування даного виду санкцій є адміністративно-господарське правопорушення – винне, протиправне невиконання чи неналежне виконання суб\’єктом господарювання своїх зобов\’язань, передбачених чинним законодавством, що порушує права інших суб\’єктів господарювання.
Характерними ознаками адміністративно-господарських санкцій, які відрізняють їх від інших заходів правового впливу, є:
– відповідно до ч. 1 ст. 238 ГК України вони можуть бути застосовані уповноваженими державними органами або органами місцевого самоврядування. Даний вид санкцій не може застосовуватися суб\’єктами, які не мають владних повноважень;
– адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані лише у разі порушення суб\’єктом господарювання правил здійснення господарської діяльності, встановлених законодавчими актами;
– ці санкції встановлюються виключно законами України.
Адміністративно-господарські санкції можна поділити на групи за наступними критеріями:
1) залежно від органу, уповноваженого застосовувати адміністративно господарські санкції, вони поділяються на такі, що можуть застосовуватись:
– державними органами (судом; Державною податковою інспекцією, Антимонопольним комітетом України; Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Національним банком України тощо);
– органами місцевого самоврядування (сільськими, селищними, міськими радами);
2) залежно від змісту ці санкції поділяються на:
– адміністративно-господарські санкції майнового характеру (вилучення прибутку (доходу), адміністративно-господарський штраф; стягнення зборів (обов\’язкових платежів);
– адміністративно-господарські санкції немайнового характеру (зупинення операцій за рахунками суб\’єктів господарювання, застосування антидемпінгових заходів, припинення експортно-імпортних операцій, застосування індивідуального режиму ліцензування, зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб\’єктом господарювання окремих видів господарської діяльності, обмеження або зупинення діяльності суб\’єкта господарювання, скасування державної реєстрації та ліквідація суб\’єкта господарювання);
3) залежно від порядку застосування вказані санкції поділяються на:
– адміністративно-господарські санкції, для яких законодавством визначений лише судовий порядок застосування;
– адміністративно-господарські санкції, для яких законодавством визначений адміністративний та судовий порядок застосування.
Враховуючи все вищевикладене, можна дати наступне визначення: адміністративно-господарські санкції – це передбачені законом заходи державного примусу майнового та адміністративного характеру, які застосовуються уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування до суб\’єктів господарювання у разі порушення ними встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code