Науково-практичний коментар до ст. 239 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 239 Господарського кодексу України

Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій
1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до суб\’єктів господарювання такі адміністративно-господарські санкції:
вилучення прибутку (доходу);
адміністративно-господарський штраф;
стягнення зборів (обов\’язкових платежів);
абзац п\’ятий виключено 
застосування антидемпінгових заходів;
припинення експортно-імпортних операцій;
застосування індивідуального режиму ліцензування;
зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб\’єктом господарювання певних видів господарської діяльності;
анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб\’єктом господарювання окремих видів господарської діяльності;
обмеження або зупинення діяльності суб\’єкта господарювання;
скасування державної реєстрації та ліквідація суб\’єкта господарювання;
інші адміністративно-господарські санкції, встановлені цим Кодексом та іншими законами.
Коментар:
Стаття встановлює перелік адміністративно-господарських санкцій, які можуть застосовуватися до суб\’єкта господарювання. Вказаний перелік не є вичерпним. ГК України не регулює застосування такої санкції, як зупинення дії та анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб\’єктом господарювання окремих видів господарської діяльності.
Анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб\’єктом господарювання окремих видів господарської діяльності врегульовано Законом України \”Про ліцензування певних видів господарської діяльності\” N 1775-III від 01.06.2000 р.
Відповідно до ст. 1 Закону анулювання ліцензії – позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності.
Відповідно до ст. 20 Закону рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування на підставі акта перевірки порушень ліцензійних умов.
Підставами для анулювання ліцензії відповідно до ст. 21 Закону є:
– заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
– акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
– рішення про скасування державної реєстрації суб\’єкта господарювання;
– нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи – суб\’єкта підприємницької діяльності;
– акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб\’єктом господарювання для одержання ліцензії;
– акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
– акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
– акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
– неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;
– акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
Порядок зупинення дії ліцензії врегульований постановою Кабінету Міністрів України N 1782 від 06.12.2000 р. \”Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії\”.
Відповідно до п. 27 даного Порядку орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та його територіальний орган, який видав ліцензію, мають право зупинити дію або анулювати ліцензію у разі:
– подання суб\’єктом діяльності у сфері використання ядерної енергії відповідної заяви;
– ліквідації юридичної особи за рішенням суду або внаслідок інших обставин, скасування державної реєстрації суб\’єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії;
– порушення умов ліцензії;
– припинення дії або фактичного невиконання вимог документів, які були подані у складі заявних документів і на підставі яких зроблено висновок про спроможність заявника провадити діяльність відповідно до встановлених вимог;
– виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
– передачі ліцензії іншому суб\’єкту діяльності.
Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, територіальний орган, який видав ліцензію, мають право анулювати ліцензію, якщо ліцензіат продовжує провадити діяльність, що підлягає ліцензуванню, після зупинення дії ліцензії, а також якщо він грубо порушує норми і правила з ядерної та радіаційної безпеки.
Згідно з п. 28 Порядку про зупинення дії або анулювання ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган, який видав ліцензію, сповіщає ліцензіата у письмовій формі із зазначенням причин зупинення її дії або анулювання. У разі зупинення дії ліцензії мають бути зазначені умови, за яких дія ліцензії може бути відновлена.
Відповідно до п. 29 Порядку у разі отримання рішення органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіального органу про зупинення дії або анулювання ліцензії суб\’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії зобов\’язаний негайно припинити провадження раніше дозволеної діяльності, вживши заходів для запобігання опроміненню людей і забрудненню довкілля.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code