Науково-практичний коментар до ст. 245 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 245 Господарського кодексу України

Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування
1. У випадках недобросовісної конкуренції, розміщення валютних цінностей з порушенням встановленого законодавством порядку на рахунках та вкладах за межами України, а також в інших випадках, якщо дії учасників зовнішньоекономічної діяльності завдають шкоди економіці України, експортно-імпортні операції таких суб\’єктів господарювання припиняються на умовах і в порядку, передбачених законом.
2. За порушення суб\’єктами господарювання правил здійснення зовнішньоекономічної діяльності щодо антимонопольних заходів, заборони недобросовісної конкуренції та інших правил, зазначених у частині першій цієї статті, якими встановлюються певні обмеження чи заборони у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, до таких суб\’єктів може застосовуватися індивідуальний режим ліцензування. Порядок і строки застосування індивідуального режиму ліцензування встановлюються законом.
Коментар:
Частина перша коментованої статті встановлює відповідальність суб\’єкта господарювання за такі порушення:
– недобросовісну конкуренцію (див. коментар до ст. 244 ГК України);
– розміщення валютних цінностей з порушенням встановленого законодавством порядку на рахунках та вкладах за межами України;
– вчинення учасниками зовнішньоекономічної діяльності інших дій, які завдають шкоди економіці України.
У разі вчинення суб\’єктом господарювання однієї з вищезазначених дій до нього застосовується адміністративно-господарська санкція – припинення експортно-імпортних операцій.
Частина друга статті передбачає застосування спеціального режиму ліцензування до суб\’єкта господарювання, який порушує правила здійснення господарської діяльності щодо:
– антимонопольних заходів;
– заборони недобросовісної конкуренції;
– правил, які зазначені в ч. 1 ст. 245 ГК України і якими встановлюються певні обмеження чи заборони для здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Суб\’єктом правопорушення в даному випадку є лише учасник зовнішньоекономічної діяльності.
Умови та порядок припинення експортно-імпортних операцій, застосування індивідуального режиму ліцензування визначені Законом України \”Про зовнішньоекономічну діяльність\” N 959-XII від 16.04.91 р.
Відповідно до ст. 37 даного Закону за порушення цього або пов\’язаних з ним законів України до суб\’єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб\’єктів господарської діяльності, окрім штрафів, можуть бути застосовані такі спеціальні санкції:
– індивідуальний режим ліцензування у випадках порушення такими суб\’єктами цього Закону та/або пов\’язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій;
– тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення цього Закону або пов\’язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.
Застосуванню спеціальних санкцій до суб\’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб\’єктів господарювання може передувати офіційне попередження центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.
Адміністративно-господарські санкції застосовуються до суб\’єкта господарювання до моменту усунення ним порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону України \”Про зовнішньоекономічну діяльність\” та/або пов\’язаних з ним законів України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code