Науково-практичний коментар до ст. 251 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 251 Господарського кодексу України

Стаття 251. Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства
1. Антимонопольний комітет України накладає штрафи на суб\’єктів господарювання – юридичних осіб за:
вчинення дій, передбачених статтями 29, 30 і 32 цього Кодексу, ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Антимонопольного комітету України чи його територіальних відділень про припинення порушень антимонопольно-конкурентного законодавства, відновлення первинного стану або зміну угод, що суперечать антимонопольно-конкурентному законодавству;
створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію суб\’єктів господарювання, вступ одного або декількох суб\’єктів господарювання в об\’єднання, придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність, одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв) та активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів підприємств чи їх структурних підрозділів, а також в оренду цілісних майнових комплексів підприємств чи їх структурних підрозділів без згоди на це Антимонопольного комітету України чи його органів у випадках, якщо законом передбачено необхідність одержання такої згоди;
неподання чи несвоєчасне подання передбаченої законом інформації, або подання завідомо недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням.
2. Вчинення дій, визначених цим Кодексом як недобросовісна конкуренція, юридичними особами, що не є суб\’єктами господарювання, тягне за собою накладення на них Антимонопольним комітетом України або його територіальними відділеннями штрафу в розмірі, передбаченому законом.
Коментар:
1. Частина 1 статті передбачає підстави застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства у виді штрафів, що накладаються органами Антимонопольного комітету України.
Штраф накладається на юридичних осіб, на групу суб\’єктів господарювання – юридичних та/або фізичних осіб, що відповідно до закону визнається суб\’єктом господарювання, у випадках, передбачених частиною 4 ст. 1 Закону України \”Про захист економічної конкуренції\”.
Розмір штрафів встановлено у ст. 52 Закону України \”Про захист економічної конкуренції\”, диференційовано від виду правопорушень.
Рішення про накладення штрафів у розмірах понад одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України на їх засіданнях.
Штрафна господарсько-правова відповідальність характеризується насамперед тим, що вона виконує каральну або дисциплінарну функцію. Накладення штрафної санкції за порушення правил конкуренції не надає ніяких видимих компенсаційних благ іншим господарюючим суб\’єктам або споживачам.
Законом не визначений мінімальний розмір штрафу, що передбачає можливість застосовувати санкції у визначених законом межах в залежності від ступеня вини правопорушника та шкоди для економічної конкуренції.
2. Вчинення дій, визначених законом як недобросовісна конкуренція, юридичними особами, їх об\’єднаннями та об\’єднаннями громадян, що не є господарюючими суб\’єктами, тягне за собою накладення на них Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями штрафів у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Штрафи на суб\’єктів господарювання – юридичних осіб за порушення, передбачені Законом України \”Про захист від недобросовісної конкуренції\”, накладаються: у розмірі, що не перевищує 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – Комітетом, Постійно діючою адміністративною колегією, тимчасовою адміністративною колегією, державним уповноваженим, адміністративною колегією територіального відділення Комітету; у розмірі понад 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – Антимонопольним комітетом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code