Науково-практичний коментар до ст. 254 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 254 Господарського кодексу України

Стаття 254. Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб\’єкта господарювання
1. У разі встановлення факту неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки або факту копіювання виробів, передбачених статтею 33 цього Кодексу, заінтересовані особи можуть звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень із заявою про вилучення в судовому порядку товарів з неправомірно використаним позначенням або копій виробів іншого суб\’єкта господарювання як у виробника, так і у продавця.
2. Вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб\’єкта господарювання застосовується у разі якщо можливість змішування з діяльністю іншого суб\’єкта господарювання не може бути усунена іншим шляхом.
3. Порядок використання вилучених товарів визначається Кабінетом Міністрів України.
Коментар:
1. Згідно зі ст. 30 Закону України \”Про захист від недобросовісної конкуренції\” Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов\’язкові для виконання рішення про вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого господарюючого суб\’єкта (підприємця).
Це пов\’язано з тим, що головна цінність зовнішнього вигляду товару, який виробляється у промисловому масштабі, та позначень на ньому полягає в тому, що вони допомагають продавати товар та отримувати прибуток. На ринку є конкуренція між тотожними товарами, і переваги у їх зовнішньому вигляді чи в репутації нанесених позначень – вирішальний фактор у боротьбі за покупця, тобто в конкурентній боротьбі.
При цьому не обов\’язково повинна мати місце абсолютна тотожність. До неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки або факту копіювання виробів треба віднести тотожне копіювання виробів, при якому продукти або вказівки на них можуть мати деяку розрізняльну здатність, яку виконують естетичні і декоративні елементи, але у споживача ці товари асоціюються із товарами певної фірми. Недобросовісність акту полягає у відсутності пошуку, витрат на дослідження, розробку продукту і просування його на ринку та у змішуванні власної діяльності із діяльністю успішного конкурента. Недобросовісний конкурент за допомогою копіювання використовує досягнення успішного конкурента з метою отримання додаткового прибутку.
2. Вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та таких, що копіюють вироби іншого суб\’єкта господарювання, застосовується, у разі якщо можливість змішування з діяльністю іншого суб\’єкта господарювання не може бути усунена іншим шляхом.
3. Копії виробів та товари з використанням чужих позначень є предметами правопорушення. Порядок використання вилучених товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code