Науково-практичний коментар до ст. 262 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 262 Господарського кодексу України

Стаття 262. Продукція виробничо-технічного призначення і вироби народного споживання
1. У галузях матеріального виробництва здійснюється виробництво матеріальних благ, призначених як для використання у сфері виробництва в якості засобів виробництва (продукція виробничо-технічного призначення), так і для використання у сфері особистого споживання (вироби народного споживання).
2. У разі якщо продукти виробництва можуть використовуватися як у виробництві, так і для особистого споживання, економічна форма таких продуктів визначається залежно від цільового призначення певного продукту виробництва.
3. Обіг продукції виробничо-технічного призначення і обіг виробів народного споживання у сфері господарювання регулюються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, а в частині, не врегульованій цими актами, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.
4. Особливості правового регулювання господарської діяльності, пов\’язаної з реалізацією продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, встановлюються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами, що йому не суперечать.
Коментар:
1. Як указує ст. 258 Кодексу, особливості регулювання господарських відносин залежать від економічної форми результату господарської діяльності. Так, результатом господарської діяльності в галузях матеріального виробництва може бути продукція виробничо-технічного призначення, тобто продукція, призначена для використання у сфері виробництва в якості засобів виробництва; вона включає в себе сировину, матеріали, паливо, комплектуючі, машини, інструменти, запасні частини, напівфабрикати тощо. Результатом зазначеної діяльності також можуть виступати товари народного споживання, тобто ті, що використовуються у сфері особистого споживання і не пов\’язані із здійснення підприємницької діяльності. У свою чергу товари народного споживання поділяються на невиробничі товари (посуд, побутова техніка, взуття, одяг тощо) та харчові продукти (хлібобулочні вироби, молочна продукція, сільськогосподарська продукція тощо).
2. Частина 2 коментованої статті містить виняток із загального правила, що встановлене ч. 1 цієї статті. Так, у разі якщо продукти виробництва можуть використовуватися як у виробництві, так і для особистого споживання, економічна форма таких продуктів визначається залежно від цільового призначення певного продукту виробництва. Так, наприклад, цукор, який використовується як продукт харчування людини, має форму виробу народного споживання; у свою чергу цукор, що використовується як сировина для виготовлення джему, – виступає у формі продукції виробничо-технічного призначення.
3. Правове регулювання обігу продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного споживання у сфері господарювання визначається нормами Кодексу та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього. Зокрема, § 1 гл. 30 Кодексу регулює питання поставки продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання.
У свою чергу для регулювання відносин, що пов\’язані із обігом продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання у сфері господарювання, якщо вони не врегульовані нормами цього Кодексу або іншими спеціальними нормативно-правовими актами, застосовуються загальні положення Цивільного кодексу України.
4. Частиною 4 коментованої статті передбачається, що відносини, пов\’язані з реалізацією продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного споживання, регулюються також нормами цього Кодексу. Як виключення з правила можуть виступати інші нормативно-правові акти господарського законодавства, але за умови, якщо вони не суперечать ГК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code