Науково-практичний коментар до ст. 278 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 278 Господарського кодексу України

Стаття 278. Торговельно-біржова діяльність
1. Здійснення торговельно-біржової діяльності має на меті організацію та регулювання торгівлі шляхом надання послуг суб\’єктам господарювання у здійсненні ними торговельних операцій спеціально утвореною господарською організацією – товарною біржею.
2. Правові умови створення та діяльності товарних бірж, а також основні правила здійснення торговельно-біржової діяльності визначаються цим Кодексом, прийнятими відповідно до нього законами та іншими нормативно-правовими актами.
Коментар:
1. Стаття 278 ГК України визначає мету торговельно-біржової діяльності, а саме: організація та регулювання торгівлі шляхом надання послуг суб\’єктам господарювання у здійсненні ними торговельних операцій спеціально утвореною господарською організацією – товарною біржею. Поняття \”торговельно-біржова діяльність\” вживається тільки стосовно діяльності товарних бірж та не може бути застосоване до діяльності, що здійснюється фондовими біржами. Основне призначення товарної біржі це – створення умов для укладення біржових договорів (контрактів), а також виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на продукцію, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу.
В економічній літературі визначають наступні функції товарних бірж:
– організаційна функція (організація біржових торгів, вироблення правил, матеріально-технічного забезпечення торгів, забезпечення висококваліфікованим персоналом);
– вироблення біржових договорів (стандартизація якісних параметрів, визначення розмірів партій, процедур розрахунків та забезпечення ліквідності);
– розв\’язання суперечок між членами біржі й учасниками біржових операцій;
– реєстрація та публікація біржових цін (котирування);
– страхування цінових та курсових ризиків (хеджування);
– гарантування виконання біржових договорів (через організацію розрахунково-клірингової діяльності);
– інформаційна роль (збір та реєстрація біржових цін з метою подальшого поширення).
Ефективність роботи товарної біржі також залежить від своєчасного освоєння і впровадження в практику нових методів і технологій біржової торгівлі, створення й організації роботи біржових складів.
2. Правові умови створення та діяльності товарних бірж, а також основні правила здійснення торговельно-біржової діяльності визначаються нормами Господарського кодексу України, Законом України \”Про товарну біржу\”. Прийнято низку нормативно-правових актів, які регулюють біржову торгівлю сільськогосподарською продукцією (оскільки сільськогосподарська продукція – є одним із найважливіших сегментів біржового ринку). Значну роль у регулюванні діяльності товарної біржі виконують локальні нормативні акти, такі як: статут біржі, правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які приймаються кожною біржею.
У зв\’язку з тим, що положення Закону України \”Про товарну біржу\” від 10.12.91 р. потребують значної зміни та доповнення, нагальним є прийняття нового закону. Постановою Верховної Ради України від 15.06.2007 р. прийнято за основу проект Закону України \”Про товарну біржу\” (реєстр. N 3256).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code