Науково-практичний коментар до ст. 280 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 280 Господарського кодексу України

Стаття 280. Права та обов\’язки товарної біржі
1. Товарна біржа має право:
встановлювати відповідно до законодавства власні обов\’язкові для всіх учасників торгів правила біржової торгівлі та біржового арбітражу;
встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, розмір плати за послуги, що надаються біржею;
встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, а також санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;
створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;
засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;
розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;
укладати угоди з іншими біржами, мати своїх представників на біржах, у тому числі розташованих за межами України;
видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання;
вирішувати інші питання, передбачені законом.
2. Товарна біржа зобов\’язана:
створювати умови для проведення біржової торгівлі;
регулювати біржові операції;
регулювати ціни на товари, що допускаються до обігу на біржі;
надавати членам і відвідувачам біржі організаційні, інформаційні та інші послуги;
забезпечувати збір, обробку і розповсюдження інформації, що стосується кон\’юнктури ринку.
Коментар:
1. Стаття 3 Закону України \”Про товарну біржу\” розширює перелік прав товарної біржі порівняно зі ст. 280 Господарського кодексу України. Так, окрім передбачених Господарським кодексом України товарна біржа має наступні права: зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір; встановлювати інші грошові збори (крім вступних та періодичних внесків для членів біржі та плати за послуги, що надаються біржею); вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності; здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.
2. Обов\’язки товарної біржі, передбачені ст. 280 Господарського кодексу України, співпадають з положеннями ст. 4 Закону України \”Про товарну біржу\” з урахуванням того, що товарна біржа забезпечує регулювання цін виключно на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code