Науково-практичний коментар до ст. 289 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 289 Господарського кодексу України

Стаття 289. Викуп (приватизація) об\’єкта оренди
1. Орендар має право на викуп об\’єкта оренди, якщо таке право передбачено договором оренди.
2. Частину другу виключено.
3. Орендар має право у будь-який час відмовитися від здійснення передбаченого в договорі права на викуп об\’єкта оренди.
4. Приватизація цілісних майнових комплексів нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, зданих в оренду, здійснюється у випадках і порядку, передбачених законом.
 
Коментар:
 
1. Положення щодо приватизації орендованого майна регулюються Законом України \”Про оренду державного та комунального майна\”. Відповідно до ст. 17 цього Закону приватизація зданих в оренду єдиних майнових комплексів державних підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, крім невеликих державних підприємств, здійснюється шляхом продажу належних державі акцій відкритих акціонерних товариств (далі – товариства), заснованих державними органами приватизації та орендарями.
Ця ж стаття встановлює, що після затвердження плану приватизації засновники у десятиденний термін приймають рішення про створення товариства, затверджують його статут і в установленому порядку подають документи до місцевого органу виконавчої влади для державної реєстрації товариства. При перетворенні орендних підприємств у відкриті акціонерні товариства їх засновниками виступають з боку держави відповідний державний орган приватизації, а з боку орендаря – господарське товариство, створене орендарями. До завершення продажу акцій, передбаченого планом розміщення акцій (планом приватизації), і перших загальних зборів акціонерів приватизованого підприємства керівництво підприємством покладається на адміністрацію орендного підприємства, що приватизується. З моменту реєстрації товариства договір оренди вважається розірваним, діяльність підприємства, створеного на базі орендованого майна, або будь-якого суб\’єкта підприємницької діяльності, який орендує майно, припиняється, товариство стає правонаступником прав і обов\’язків орендаря. Статутний фонд товариства формується за рахунок державного майна, яке здане в оренду (за винятком майна, що не підлягає приватизації або щодо якого встановлено особливий порядок приватизації), та майна, що є власністю орендаря.
1. Орендар здійснює викуп об\’єкта оренди відповідно до законодавства та договору оренди. Умови викупу (ціна, порядок, строки, засоби платежу) визначаються в договорі оренди. Ціна об\’єкта оренди визначається відповідно до ст. 20 цього Закону. При цьому коментована стаття надає право відмовитися від викупу, тобто від укладення відповідного договору.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code