Науково-практичний коментар до ст. 298 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 298 Господарського кодексу України

Стаття 298. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень
1. Комерційний агент повідомляє суб\’єкта, якого він представляє, про кожний випадок його посередництва в укладенні угод та про кожну укладену ним в інтересах цього суб\’єкта угоду.
2. Угода, укладена від імені суб\’єкта, якого представляє комерційний агент, без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження, вважається схваленою цим суб\’єктом за умови, якщо він не відхилить перед третьою особою дії комерційного агента. Наступне схвалення угоди суб\’єктом, якого представляє агент, робить угоду дійсною з дня її укладення.
Коментар:
1. Частина 1 коментованої статті покладає на комерційного агента обов\’язок повідомляти суб\’єкта, якого він представляє, про кожну укладену ним в інтересах цього суб\’єкта угоду, а також про кожен випадок представництва. Форма, зміст та терміни такого повідомлення визначаються агентським договором. Разом з тим агентська діяльність передбачає набуття принципалом обов\’язків перед третіми особами, що надає право агенту вимагати у принципала отримання тексту договору, що укладений в його інтересах, та усіх документів і речей, що стосуються договору. Таке право виникає незалежно від того, чи було про це зазначено в агентському договорі, оскільки випливає зі змісту зобов\’язань, що виникають між сторонами.
2. Частина 2 коментованої статті містить дві гіпотези: укладення агентом угоди з третіми особами без належних повноважень або укладення такої угоди з перевищенням наданих йому повноважень.
У першому випадку між агентом та принципалом мають місце договірні відносини і принципал надав агенту відповідні повноваження, проте останній їх перевищив при укладенні договору. У такому разі договір, укладений з перевищенням повноважень, не потребує схвалення в частині, яка укладена відповідно до повноважень, а в частині перевищення – може бути схвалений принципалом.
У частині, що стосується перевищення повноважень, коментована стаття кореспондується з положеннями ЦК України. Так, відповідно до ст. 241 ЦК України правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов\’язки особи, яку він представляє, лише в разі наступного схвалення правочину цією особою. Названою статтею передбачено, що правочин вважається схваленим, зокрема, в разі, якщо особа, яку агент представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття правочину до виконання. Такими діями може бути оплата за договором, прийняття товару або будь-які інші дії, передбачені договором та вчинені на його виконання. Наступне схвалення правочину особою, яку представляють, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов\’язки для цієї особи, з моменту вчинення правочину.
З цих положень слідує, що в тому разі, коли агент перевищив свої повноваження, що не було схвалено особою, яку він представляє, то в частині перевищення договір створює, змінює, припиняє права та обов\’язки виключно для агента.
3. Якщо принципал не визнає договору, він вправі відхилити перед третьою особою дії комерційного агента, що були вчинені в інтересах принципала. Таке відхилення можливе шляхом письмового повідомлення або шляхом утримання від вчинення дій, які б свідчили про визнання договору. У разі якщо принципал не визнає договору, слід вважати, що він не дав згоди на його укладення, відтак між сторонами (принципалом та третьою стороною) не досягнуто згоди і в силу положень ч. 1 ст. 638 ЦК України договір між цими сторонами є неукладеним.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code