Науково-практичний коментар до ст. 299 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 299 Господарського кодексу України

Стаття 299. Немонопольні і монопольні агентські відносини
1. Суб\’єкт, якого представляє комерційний агент, має право довірити комерційне посередництво також іншим суб\’єктам, повідомивши про це агента, а агент має право здійснювати комерційне посередництво також для інших суб\’єктів господарювання, якщо інтереси суб\’єктів, яких представляє комерційний агент, не є суперечливими у питаннях, для вирішення яких запрошений цей агент.
2. У разі монопольних агентських відносин комерційний агент, що представляє суб\’єкта господарювання, не має права здійснювати комерційне посередництво для інших суб\’єктів у межах, передбачених агентським договором.
Коментар:
1. Коментована стаття містить положення, що стосуються відносин принципала та агента. Монопольними, судячи зі змісту коментованої статті, є відносини, в яких принципал має тільки одного агента. Ці відносини регулюються ч. 2 статті, що коментується.
Так, у разі монопольних агентських відносин комерційний агент не вправі здійснювати комерційне представництво для інших суб\’єктів господарювання. Така заборона конкретизується в агентському договорі.
2. Немонопольні відносини конкретизуються в ч. 2 статті, що коментується. Такими є відносини, коли принципал укладає агентські договори з кількома агентами. При цьому на принципала покладається обов\’язок повідомити про це кожного агента, з яким укладається агентський договір. Агент за таких умов вправі здійснювати представництво інших принципалів, за умови відсутності конфлікту інтересів, тобто суперечності інтересів осіб, яких він представляє.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code