Науково-практичний коментар до ст. 300 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 300 Господарського кодексу України

Стаття 300. Передача прав комерційного агента
1. Комерційний агент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений суб\’єктом, якого він представляє.
2. Якщо агентським договором не передбачено інше, комерційний агент не може передавати на свій розсуд іншим особам прав, якими він володіє в інтересах того, кого він представляє.
Коментар:
1. Загальні умови виконання зобов\’язань визначені ст. 193 ГК України, яка зокрема встановлює, що суб\’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов\’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов\’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Ця ж стаття, зокрема, встановлює, що до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. З частини 2 ст. 305 ГК України слідує, що до агентських відносин застосовуються також положення ЦК України.
2. Загальні умови виконання зобов\’язань визначені ст. 526 – 527 ЦК України, згідно з якими зобов\’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Боржник зобов\’язаний виконати свій обов\’язок, а кредитор – прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов\’язання чи звичаїв ділового обороту.
Відповідно до ч. 1 ст. 528 ЦК України виконання обов\’язку може бути покладено боржником на іншу особу тільки у випадку, якщо з умов договору, вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства або суті зобов\’язання не випливає обов\’язок боржника виконати зобов\’язання особисто. Згідно з ч. 1 ст. 1005 ЦК України повірений повинен виконати дане йому доручення особисто. Названа стаття встановлює, що повірений має право передати виконання доручення іншій особі (замісникові), якщо це передбачено договором або якщо повірений був вимушений до цього обставинами, з метою охорони інтересів довірителя. Повірений, який передав виконання доручення замісникові, повинен негайно повідомити про це довірителя. У такому разі повірений відповідає лише за вибір замісника. Довіритель має право у будь-який час відхилити замісника, якого обрав повірений.
Відповідно до ст. 117 КТМ України морський агент зобов\’язаний не передавати здійснення своїх функцій іншій особі (суб\’єкту), якщо тільки він не був уповноважений на це своїм довірителем.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code