Науково-практичний коментар до ст. 304 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 304 Господарського кодексу України

Стаття 304. Припинення агентського договору
1. Агентський договір припиняється за угодою сторін, а також у разі: відкликання повноважень комерційного агента суб\’єктом, якого він представляє, або відмови комерційного агента від подальшого здійснення комерційного посередництва за договором, укладеним сторонами без визначення строку його дії; вибуття однієї із сторін договору внаслідок її припинення або смерті; виникнення інших обставин, що припиняють повноваження комерційного агента або суб\’єкта, якого він представляє.
2. У разі відкликання повноважень комерційного агента суб\’єкт, якого представляє комерційний агент, повинен сповістити його про припинення договору не менш як за один місяць, якщо більш тривалий строк не передбачений договором.
3. У разі усунення (закінчення) обставин, що призвели до припинення повноважень комерційного агента, ці повноваження за згодою сторін можуть бути поновлені.
Коментар:
1. Порядок припинення агентського договору регулюється загальними положеннями господарського та цивільного права, зокрема положеннями щодо припинення зобов\’язання. Такі норми містяться у ст. 188 \”Порядок зміни та розірвання господарських договорів\” ГК України, а також у гл. 50 \”Припинення зобов\’язань\” ЦК України.
Так, ч. 2 ст. 188 ГК України встановлює, що сторона господарського договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.
Частина 1 ст. 598 ЦК України встановлює, що зобов\’язання припиняється частково або в повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.
Цивільне законодавство встановлює такі підстави припинення зобов\’язань: шляхом зарахування (ст. 599 ЦК України); переданням відступного (ст. 600 ЦК України); зарахування (ст. 601 ЦК України); за домовленістю сторін (ст. 604 ЦК України); прощення боргу (ст. 605 ЦК України); поєднання боржника і кредитора в одній особі (ст. 606 ЦК України); неможливість їх виконання (ст. 607 ЦК України); смерть фізичної особи (ст. 608 ЦК України); ліквідація юридичної особи (ст. 609 ЦК України).
2. Комерційне представництво припиняється відповідно до положень законодавства про порядок припинення представництва. Оскільки комерційне представництво оформляється довіреністю, то відповідно до ст. 248 ЦК України представництво за довіреністю припиняється в разі:
1) закінчення строку довіреності;
2) скасування довіреності особою, яка її видала;
3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;
4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність;
5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність;
6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності;
7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.
3. Якщо зміст відносин між сторонами агентського договору має ознаки договору комісії, то до таких відносин можуть застосовуватися відповідні положення законодавства України про порядок розірвання договору комісії. Сторона такого договору вправі відмовитися від договору на підставі ст. 1025 або ст. 1026 ЦК України. Так, комітент має право відмовитися від договору комісії. Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен повідомити комісіонера про відмову від договору не пізніше ніж за тридцять днів. У разі відмови комітента від договору комісії він повинен у строк, встановлений договором, а якщо такий строк не встановлений, негайно розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера. У разі невиконання комітентом такого обов\’язку комісіонер має право передати це майно на зберігання за рахунок комітента або продати майно за найвигіднішою для комітента ціною.
Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише тоді, коли строк не встановлений договором. Комісіонер повинен повідомити комітента про відмову від договору не пізніше ніж за тридцять днів. Комісіонер, який відмовився від договору комісії, повинен вжити заходів, необхідних для збереження майна комітента. У разі відмови комісіонера від договору комісії комітент повинен розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера, протягом п\’ятнадцяти днів від дня отримання повідомлення про відмову комісіонера від договору. У разі невиконання комітентом цього обов\’язку комісіонер має право передати майно на зберігання за рахунок комітента або продати майно за найвигіднішою для комітента ціною.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code