Науково-практичний коментар до ст. 315 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 315 Господарського кодексу України

Стаття 315. Порядок вирішення спорів щодо перевезень
1. До пред\’явлення перевізникові позову, що випливає з договору перевезення вантажу, можливим є пред\’явлення йому претензії.
2. Претензії можуть пред\’являтися протягом шести місяців, а претензії щодо сплати штрафів і премій – протягом сорока п\’яти днів.
3. Перевізник розглядає заявлену претензію і повідомляє заявника про задоволення чи відхилення її протягом трьох місяців, а щодо претензії з перевезення у прямому змішаному сполученні – протягом шести місяців. Претензії щодо сплати штрафу або премії розглядаються протягом сорока п\’яти днів.
4. Якщо претензію відхилено або відповідь на неї не одержано в строк, зазначений у частині третій цієї статті, заявник має право звернутися до суду протягом шести місяців з дня одержання відповіді або закінчення строку, встановленого для відповіді.
5. Для пред\’явлення перевізником до вантажовідправників та вантажоодержувачів позовів, що випливають з перевезення, встановлюється шестимісячний строк.
6. Щодо спорів, пов\’язаних з міждержавними перевезеннями вантажів, порядок пред\’явлення позовів та строки позовної давності встановлюються транспортними кодексами чи статутами або міжнародними договорами, згоду на обов\’язковість яких надано Верховною Радою України.
Коментар:
1. Право на подання претензії належить: а) вантажоодержувачу, якщо він має вимоги до перевізника у зв\’язку з втратою вантажу; б) вантажовідправнику або вантажоодержувачу, якщо вони мають вимоги до перевізника у зв\’язку з нестачею або пошкодженням вантажу, а також у зв\’язку з простроченням його доставки.
Претензії подаються перевізнику, який здійснив перевезення вантажу, а якщо перевезення не було здійснено – перевізнику, який відповідно до договору перевезення повинен був здійснити перевезення вантажу.
Порядок подання претензій регулюється транспортними кодексами, статутами та правилами перевезення вантажів (розд. XI КТМ України, розд. X Статуту внутрішнього водного транспорту, п. 130 – 137 Статуту залізниць України, Правила заявлення та розгляду претензій, затверджені наказом Мінтрансу України від 28.05.2002 р. N 334, п. 157 – 168 Статуту автомобільного транспорту тощо).
Отже, законодавець не виключає можливості застосування досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності до сфери вантажних перевезень.
2. Законодавством встановлено строки пред\’явлення та розгляду претензій.
Претензії можуть пред\’являтися, за загальним правилом, протягом шести місяців. Спеціальним правилом визначено подання претензій щодо сплати штрафів і премій протягом 45 днів.
Строки розгляду претензій визначаються таким чином:
а) за загальним правилом – перевізник зобов\’язаний розглянути заявлену претензію і повідомити заявника про задоволення чи відхилення її протягом трьох місяців;
б) за спеціальним правилом – перевізник зобов\’язаний розглянути заявлену претензію щодо перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні протягом шести місяців; щодо сплати штрафу або премії – протягом шести місяців.
3. Підставами для подання позовів до суду з метою вирішення спорів щодо перевезень вантажів є:
– відхилення претензії протягом строку, встановленого для її розгляду;
– неодержання відповіді на претензію у строк, встановлений для її розгляду.
Встановлюються наступні строки позовної давності для позовів, що випливають з перевезення вантажів:
– щодо подання позовів до перевізника – шість місяців з дня одержання відповіді на претензію або закінчення строку, встановленого для відповіді на претензію;
– щодо подання позовів перевізником до вантажовідправника та вантажоодержувача – шість місяців.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code