Науково-практичний коментар до ст. 316 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 316 Господарського кодексу України

Стаття 316. Договір транспортного експедирування
1. За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов\’язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов\’язаних з перевезенням вантажу.
Договором транспортного експедирування може бути встановлений обов\’язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, укладати від свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечувати відправку і одержання вантажу, а також виконання інших зобов\’язань, пов\’язаних із перевезенням.
Договором транспортного експедирування може бути передбачено надання додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу (перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей тощо).
2. Плата за договором транспортного експедирування здійснюється за цінами, що визначаються відповідно до глави 21 цього Кодексу.
Коментар:
1. Відносини з транспортного експедирування окрім норм цієї статті регулюються спеціальним законом – Законом України \”Про транспортно-експедиторську діяльність\”.
За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов\’язується за плату і за рахунок іншої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов\’язаних з перевезенням вантажу.
Цей договір є консенсуальним, двостороннім і оплатним. За своєю суттю він є договором про надання транспортних послуг.
Предмет договору складають послуги, пов\’язані з перевезенням вантажів. Відповідно до цього можна визначити такі групи обов\’язків експедитора:
– обов\’язки, пов\’язані з організацією процесу перевезення та прийняттям вантажу до перевезення (оформлення договору перевезення та відповідної документації, вибір маршруту транспортування, перевірка кількості та стану вантажу, завантаження вантажу тощо);
– обов\’язки, пов\’язані з переміщенням вантажу (організація перевалки вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним та повітряним транспортом; облік відправлення вантажів з портів і залізничних станцій);
– обов\’язки, пов\’язані з видачею вантажу (організація експертизи вантажів у портах і на залізничних станціях; вивантаження вантажу; зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення).
Обов\’язки клієнта полягають у тому, що він: по-перше, повинен надати експедитору відомості та документи, необхідні для виконання зобов\’язань (ліцензії, сертифікати, свідоцтва, декларації на вантаж тощо); по-друге, зобов\’язаний внести плату за послуги експедитора.
2. Транспортно-експедиційні послуги носять оплатний характер, оскільки здійснюються за принципом їх виконання за рахунок клієнта.
Розмір плати, яку має внести клієнт за виконання експедитором обов\’язків за договором експедирування, встановлюється сторонами в цьому договорі. Якщо розмір плати не було встановлено договором, то вона визначається за цінами відповідно до гл. 21 Господарського кодексу України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code