Науково-практичний коментар до ст. 323 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 323 Господарського кодексу України

Стаття 323. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
1. Договори підряду (субпідряду) на капітальне будівництво укладаються і виконуються на загальних умовах укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Кабінетом Міністрів України, відповідно до закону.
2. Договори підряду на капітальне будівництво за участі іноземних суб\’єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку, передбаченому цим Кодексом, міждержавними угодами, а також особливими умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Коментар:
1. Частина 1 коментованої статті встановлює, що договори підряду (субпідряду) на капітальне будівництво укладаються і виконуються відповідно до загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, які затверджуються органом виконавчої влади Кабінетом Міністрів України. Проте такі загальні умови повинні відповідати нормам, встановленим ГК України, ЦК України, іншими Законам України у сфері капітального будівництва. Таким нормативно-правовим актом виступають Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені постановою КМУ від 01.08.2005 р. Загальні умови відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України визначають порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель, споруд, технічного переоснащення підприємств (далі – будівництво об\’єктів), а також окремих комплексів чи видів робіт, пов\’язаних з будівництвом об\’єктів. Договори підряду в капітальному будівництві за участю іноземних суб\’єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також цими Загальними умовами, іншими актами законодавства. Якщо у міжнародному договорі України, укладеному в установленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені цими загальними умовами, застосовуються правила відповідного міжнародного договору (ч. 1 зазначених Умов).
Частина 2 зазначених Умов встановлює, що Загальні умови є обов\’язковими для врахування під час укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника та підрядника (субпідрядників).
2. Відповідно до ч. 2 ст. 55 ГК України суб\’єктами господарювання є іноземні юридичні особи, іноземці, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. Договори за участю іноземних суб\’єктів укладаються і виконуються в порядку, передбаченому цим Кодексом, міждержавними угодами, а також особливими умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Статтею 19 Закону України \”Про міжнародні договори України\” від 29.06.2004 р. встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються в порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.
Згідно з нормами ст. 5 Закону України \”Про міжнародне приватне право\” від 23.06.2005 р. сторони договору підряду на капітальне будівництво, в якому бере участь іноземний суб\’єкт господарювання, у випадках, передбачених законом, можуть самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин обрати право іншої країни, ніж право України. За ст. 6 Закону України \”Про зовнішньоекономічну діяльність\” від 16.04.91 р. суб\’єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути здатними до укладення договору (контракту) відповідно до цього та інших законів України та/або закону місця укладення договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до цього та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб\’єкти зовнішньоекономічної діяльності при складенні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та іншими законами України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code