Науково-практичний коментар до ст. 325 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 325 Господарського кодексу України

Стаття 325. Інноваційна діяльність
1. Інноваційною діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя.
Коментар:
1. Інноваційна діяльність спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок інновацій (інноваційного продукту), під якими розуміють новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва чи соціальної сфери. Об\’єктами інноваційної діяльності є інноваційні програми і проекти, нові знання (відкриття) та інші об\’єкти інтелектуальної власності, виробниче обладнання та процеси, інфраструктура виробництва і підприємництва, організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери. Об\’єктами інноваційної діяльності можуть бути також сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки, товарна продукція, механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.
Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і науково-дослідною і дослідно-конструкторською розробкою нової технології (у тому числі – інформаційної), чи продукції з виготовленням експериментального зразка, чи дослідної партії (пілотної партії), якщо він є реалізацією (впровадженням) об\’єкта інтелектуальної власності, якщо виробник продукту має державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників цих об\’єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією (впровадженням) відкриттів. При цьому використаний об\’єкт інтелектуальної власності має бути визначальним для даного продукту.
Інноваційний продукт повинен підвищувати вітчизняний науково-технічний і технологічний рівень, в Україні цей продукт повинно бути вироблено вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, він є конкурентноздатним і має суттєво вищі техніко-економічні показники.
Суб\’єктами інноваційної діяльності в Україні є фізичні і юридичні особи, об\’єднання цих осіб, які здійснюють інноваційну діяльність або залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію інноваційних проектів.
2. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні складаються із стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності розраховані на тривалу перспективу (не менше десяти років), найважливіші напрями інноваційної діяльності щодо забезпечення соціально-економічного зростання держави розроблені на основі науково-прогнозного аналізу світових тенденцій соціально-економічного та науково-технологічного розвитку з урахуванням можливостей вітчизняного інноваційного потенціалу. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності розраховані на реалізацію протягом найближчих трьох – п\’яти років: напрями інноваційного оновлення промислового, сільськогосподарського виробництва та сфери послуг щодо освоєння випуску нових науковомістких товарів та послуг з високою конкурентоспроможністю на внутрішньому та (або) зовнішньому ринках.
Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності формуються в рамках стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на основі новітніх досягнень вітчизняної і світової науки, аналізу кон\’юнктури світового і внутрішнього ринків та ресурсних можливостей держави.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code