Науково-практичний коментар до ст. 327 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 327 Господарського кодексу України

Стаття 327. Види інноваційної діяльності
1. Інноваційна діяльність передбачає інвестування наукових досліджень і розробок, спрямованих на здійснення якісних змін у стані продуктивних сил і прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, розробки і впровадження нових видів продукції і технологій.
2. Інноваційна діяльність здійснюється за такими напрямами:
проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об\’єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції;
розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології;
розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, призначених для поліпшення соціального і екологічного становища;
технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво нових підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції або впровадження нової технології.
3. Інвестування відтворення основних фондів і приросту матеріально-виробничих запасів здійснюється як капітальні вкладення.
Коментар:
Поняття \”інновації та інноваційної діяльності\” розкривається в коментарі до ст. 325 ГКУ.
Одним із способів здійснення інноваційної діяльності, який вбирає в себе всі види інноваційної діяльності, є організації і діяльність технопарку. Технологічний парк (технопарк) є юридичною особою або об\’єднанням юридичних осіб (далі – учасники технологічного парку), що діють відповідно до договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об\’єднання вкладів з метою створення організаційних засад виконання проектів технологічних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції.
Спеціальний режим інноваційної діяльності запроваджується для технологічного парку строком на 15 років і діє при виконанні проектів технологічного парку.
Державне сприяння інноваційній діяльності технологічних парків здійснюється шляхом державної фінансової підтримки та цільового фінансування проектів технологічних парків. Для реалізації проектів технологічним паркам, їх учасникам та спільним підприємствам, що виконують проекти технологічних парків, державою надаються цільові субсидії у виді: звільнення від ввізного мита при ввезенні в Україну для реалізації проектів технологічних парків нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні; податкового векселя на суми податкового зобов\’язання, що нараховуються згідно із Законом України \”Про податок на додану вартість\” при імпорті нових устаткування, обладнання та комплектуючих, зі строком погашення на 720-й календарний день, а при імпорті матеріалів, які не виробляються в Україні, зі строком погашення на 180-й календарний день з дня надання векселя органу митного контролю; суми податку на прибуток, одержаний при реалізації проектів технологічних парків, податок нарахований в порядку, встановленому Законом України \”Про оподаткування прибутку підприємств\”.
Контроль та моніторинг за реалізацією проектів технологічних парків здійснює Міністерство освіти і науки України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code