Науково-практичний коментар до ст. 333 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 333 Господарського кодексу України

Стаття 333. Фінансова діяльність суб\’єктів господарювання
1. Фінанси суб\’єктів господарювання є самостійною ланкою національної фінансово-кредитної системи з індивідуальним кругообігом коштів, що забезпечує покриття витрат виробництва продукції (робіт, послуг) і одержання прибутку.
2. Фінансова діяльність суб\’єктів господарювання включає грошове та інше фінансове посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і страхування.
3. Фінансовим посередництвом є діяльність, пов\’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.
4. Страхуванням у сфері господарювання є діяльність, спрямована на покриття довготермінових та короткотермінових ризиків суб\’єктів господарювання з використанням заощаджень через кредитно-фінансову систему або без такого використання.
5. Допоміжною діяльністю у сфері фінансів та страхування є недержавне управління фінансовими ринками, біржові операції з фондовими цінностями, інші види діяльності (посередництво у кредитуванні, фінансові консультації, діяльність, пов\’язана з іноземною валютою, страхуванням вантажів, оцінювання страхового ризику та збитків, інші види допоміжної діяльності).
Коментар:
1. Фінанси є особливим видом грошових відносин, які виникають у зв\’язку з мобілізацією, розподілом та використанням централізованих та децентралізованих фондів коштів.
Централізованими фондами коштів виступають фонди, мобілізація, розподіл та використання яких здійснюється державою в особі уповноважених державних органів або органами місцевого самоврядування. Прикладами централізованих фондів коштів є Державний бюджет України, місцеві бюджети, Пенсійний фонд України тощо.
Децентралізованими фондами коштів виступають фінанси суб\’єктів господарювання.
Сукупність ланок, які входять до складу фінансів, їх взаємозв\’язок та взаємодія складають фінансову систему відповідної держави.
Фінансова система включає такі ланки:
1) бюджетну систему;
2) державні позабюджетні цільові фонди коштів;
3) кредитну систему;
4) обов\’язкове державне страхування;
5) фінанси суб\’єктів господарювання.
Таким чином, фінанси суб\’єктів господарювання є самостійною ланкою національної фінансово-кредитної системи з індивідуальним кругообігом коштів, що забезпечує покриття витрат виробництва продукції (робіт, послуг) і одержання прибутку.
Фінансова діяльність суб\’єктів господарювання включає грошове та інше фінансове посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і страхування.
Фінансовим посередництвом є діяльність, пов\’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.
Загальні засади фінансового посередництва закріплені в Господарському кодексі України, а також у спеціальному законодавчому акті – Законі України \”Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг\”.
Правове регулювання діяльності банків як фінансових посередників здійснюється в першу чергу в таких спеціальних законодавчих актах як Закон України \”Про Національний банк України\” та Закон України \”Про банки і банківську діяльність\”.
Особливості правового статусу кредитних спілок закріплені в Законі України \”Про кредитні спілки\”.
Страхуванням у сфері господарювання є діяльність, спрямована на покриття довготермінових та короткотермінових ризиків суб\’єктів господарювання з використанням заощаджень через кредитно-фінансову систему або без такого використання. Правові засади страхування у сфері господарювання закріплені в Законі України \”Про страхування\”.
2. На сьогоднішній день відсутній спеціальний закон, який би регулював діяльність таких фінансових установ, як ломбарди. Постановою Верховної Ради України N 1357-IV від 09.12.2003 р. прийнято за основу проект Закону України про ломбарди і ломбардну діяльність (реєстр. N 2424-1), внесений Кабінетом Міністрів України. Основним спеціальним нормативно-правовим актом, який регламентує діяльність ломбардів, є Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 3981 від 26.04.2005 р.
Правовий статус корпоративних інвестиційних фондів та пайових інвестиційних фондів регламентується спеціальним законодавчим актом – Законом України \”Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)\”.
Правові основи діяльності довірчих товариств як фінансових посередників закріплені в Декреті Кабінету Міністрів України \”Про довірчі товариства\”.
Правила створення, діяльності, а також права та обов\’язки учасників і засновників довірчого товариства визначаються Законом України \”Про господарські товариства\” з урахуванням особливостей, встановлених вищевказаним Декретом.
Правовий статус установ недержавного накопичувального пенсійного забезпечення регламентується в першу чергу Законом України \”Про недержавне пенсійне забезпечення\”.
Допоміжною діяльністю у сфері фінансів та страхування є недержавне управління фінансовими ринками, біржові операції з фондовими цінностями, інші види діяльності (посередництво у кредитуванні, фінансові консультації, діяльність, пов\’язана з іноземною валютою, страхуванням вантажів, оцінювання страхового ризику та збитків, інші види допоміжної діяльності).
Діяльність фондових бірж регламентується насамперед Законом України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code