Науково-практичний коментар до ст. 334 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 334 Господарського кодексу України

Стаття 334. Правовий статус банків
1. Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до закону.
2. Банки – це фінансові установи, функціями яких є залучення у вклади грошових коштів громадян і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкриття та ведення банківських рахунків громадян та юридичних осіб.
3. Банки є юридичними особами. Банки можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані – ощадні, інвестиційні, іпотечні, розрахункові (клірингові).
4. Посадовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування забороняється участь в органах управління банків, якщо інше не передбачено законом.
5. Банки не відповідають за зобов\’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов\’язаннями банків, крім випадків, передбачених законом, та випадків, коли держава відповідно до закону бере на себе таку відповідальність.
6. Банки у своїй діяльності керуються цим Кодексом, законом про банки і банківську діяльність, іншими законодавчими актами.
7. Суб\’єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово \”банк\” без реєстрації цього суб\’єкта як банку в Національному банку України, крім випадків, передбачених законом.
Коментар:
1. Правові засади банківської системи України визначені Законом України \”Про банки і банківську діяльність\” від 07.12.2000 р. N 2121-III. Відповідно до ст. 1 вказаного Закону банк – це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції:
– залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб;
– розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
– відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
Саме ці три групи операцій і складають зміст банківської діяльності. Окремо вказані операції можуть здійснювати інші фінансово-кредитні установи, у сукупності – лише банки.
Інші фінансово-кредитні установи можуть здійснювати окремі банківські операції у порядку, встановленому законом.
Банківська система України є дворівневою. Відповідно до ст. 4 Закону України \”Про банки і банківську діяльність\” банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень цього Закону.
2. Комерційні банки бувають різних видів. За спеціалізацією банки в Україні можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими). Законом України \”Про банки і банківську діяльність\” передбачено створення державних банків. Відповідно до ст. 7 Закону державний банк – це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі. Законом передбачений особливий порядок створення та управління державним банком. Наступним різновидом комерційних банків є кооперативні банки. Кооперативні банки створюються в порядку, передбаченому Законом України \”Про банки і банківську діяльність\”. Законодавство про кооперацію поширюється на кооперативні банки в частині, що не суперечить цьому Закону. За принципом територіальності кооперативні банки поділяються на центральний та місцеві. Також Закон виділяє банки з іноземним капіталом – банки, в яких частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотків.
Отже, в залежності від критерію можна виділити такі види комерційних банків:
1) за спеціалізацією:
– універсальні;
– спеціалізовані;
2) за формою власності:
– державні;
– приватні;
– комунальні;
– змішані;
3) за організаційно-правовою формою:
– банки, створені у формі відкритого акціонерного товариства;
– кооперативні банки;
4) в залежності від участі іноземного капіталу:
– банки без участі іноземного капіталу;
– банки з частковою участю іноземного капіталу;
– банки з 100-відсотковою участю іноземного капіталу.
За даними Національного банку України станом на 01.07.2007 р. в Державному реєстрі банків зареєстровано 193 банки. Протягом січня – червня зберігалася тенденція до посилення частки іноземного капіталу в банківському секторі України. Так, на кінець червня в Україні діяли 42 банки, створених за участю іноземного капіталу, в тому числі 17 банків – зі 100-відсотковим іноземним капіталом (на початок року – 35 та 13 одиниць відповідно).26
Крім того, за Законом України \”Про банки і банківську діяльність\” в банківській системі України окремо виділяються системоутворюючі банки. Відповідно до ст. 1 вказаного Закону системоутворюючий банк – це банк, зобов\’язання якого становлять не менше 10 відсотків від загальних зобов\’язань банківської системи.
Посадовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування забороняється участь в органах управління банків, якщо інше не передбачено законом.
3. У частині 5 коментованої статті закріплено важливе положення щодо незалежності банків від держави: банки не відповідають за зобов\’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов\’язаннями банків, крім випадків, передбачених законом, та випадків, коли держава відповідно до закону бере на себе таку відповідальність.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code