Науково-практичний коментар до ст. 356 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 356 Господарського кодексу України

Стаття 356. Посередництво, пов\’язане з випуском та обігом цінних паперів
1. Посередницькою діяльністю у сфері випуску та обігу цінних паперів є підприємницька діяльність суб\’єктів господарювання (далі – торговці цінними паперами), для яких операції з цінними паперами становлять виключний вид їх діяльності або яким така діяльність дозволена законом.
2. Частину другу виключено
3. Законом можуть передбачатися також інші види посередницької діяльності з цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами тощо).
Коментар:
1. У коментованій статті надається загальне визначення торговців цінними паперами. Більш широко визначається статус таких суб\’єктів у ст. 17 Закону України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”. Зокрема, відповідно до положень цього Закону професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами – господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.
Така діяльність включає:
– брокерську діяльність – укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема, договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;
– дилерську діяльність – укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом;
– андеррайтинг – розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента;
– діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.
У названому Законі України та в Ліцензійних умовах провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (затверджені рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006 р. N 346) визначено основні кількісні та якісні показники та нормативи, яким повинні відповідати торговці цінними паперами.
У той же час слід зазначити, що названий вище Закон України використовує також більш широке поняття – \”професійна діяльність на ринку цінних паперів\”, яку визначає як діяльність юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та законодавством. Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності, за винятком банківської, не допускається, крім випадків, передбачених Законом (ст. 16). Частина 2 ст. 16 Закону України \”Про цінні папери та фондовий ринок\” дає вичерпний перелік видів професійної діяльності, до якого, окрім уже згаданої торгівлі цінними паперами входять діяльність з управління активами інституційних інвесторів (здійснюється компаніями з управління активами інвестиційних та пенсійних фондів), депозитарна діяльність (здійснюється депозитаріями та зберігачами), діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (здійснюється фондовими біржами, див. коментар до ст. 360 – 361 Кодексу).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code