Науково-практичний коментар до ст. 359 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 359 Господарського кодексу України

Стаття 359. Укладання угод щодо цінних паперів
1. У разі прийняття доручення на купівлю або продаж цінних паперів торговець цінними паперами зобов\’язаний надавати особі, за дорученням і за рахунок якої він діє, інформацію про курс цінних паперів.
2. Торговець цінними паперами зобов\’язаний надавати фондовій біржі інформацію щодо всіх укладених ним угод з цінними паперами в строки і порядку, що визначені правилами фондової біржі.
3. Спеціальні вимоги до укладення угод щодо цінних паперів встановлюються законом.
4. Особливості ведення бухгалтерського обліку, операцій з цінними паперами визначаються відповідно до закону.
Коментар:
Коментована стаття містить ряд загальних положень щодо укладення угод торговцями цінними паперами. Частина 1 встановлює для торговця зобов\’язання щодо надання клієнтам \”інформації\” про курс цінних паперів. Ні Кодекс, ні інші закони не встановлюють, в якій формі – усній, письмовій – повинна бути подана така інформація. Також законодавчо не визначені ні обсяг такої інформації – це можуть бути котировки чи якийсь інший обсяг інформації, – ні її періодичність.
Частина 2 статті зобов\’язує торговця інформувати обрану ним фондову біржу про всі укладені ним угоди.
Частина 3 статті визначає можливість встановлення спеціальних вимог до угод з цінними паперами, при цьому такі вимоги повинні зазначатися в законі. На сьогоднішній день законами України не встановлено спеціальних вимог, натомість ч. 4 ст. 656 ЦК визначає, що до договору купівлі-продажу цінних паперів застосовуються загальні правила про купівлю-продаж, якщо інше не випливає з їх суті.
Відповідно до ч. 4 коментованої статті Закон України \”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\” від 16.06.99 р. визначає особливості ведення фінансового обліку операцій з цінними паперами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code