Науково-практичний коментар до ст. 362 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 362 Господарського кодексу України

Стаття 362. Аудиторська діяльність
1. Аудиторською діяльністю визнається діяльність громадян та організацій, предметом якої є здійснення аудиту, організаційне і методичне забезпечення аудиту та надання інших аудиторських послуг.
2. Аудиторська діяльність регулюється цим Кодексом, законом про аудиторську діяльність та іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.
Коментар:
В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом виробництва, що викликало потребу створення госпрозрахункових органів фінансового контролю, тобто аудиту. Аудит є обов\’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Аудиторську діяльність здійснюють аудитори (детальніше див. коментар до ст. 364 цього Кодексу). Згідно зі ст. 3 Закону України \”Про аудиторську діяльність\” від 22.04.93 р. N 3125-XII аудиторська діяльність – підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудиту) та надання інших аудиторських послуг.
Система джерел правового регулювання аудиторської діяльності складається з таких документів:
– кодифікованих нормативних актів загальної сфери дії, таких як цей Кодекс та Цивільний кодекс;
– господарського законодавства, до системи якого входять нормативно-правові акти загальної сфери дії, що регулюють господарську діяльність і функціонування суб\’єктів господарювання;
– спеціального нормативного акта – Закону України \”Про аудиторську діяльність\”;
– підзаконних нормативних актів: постанови Національного банку України, розпорядження Комісії з регулювання ринків фінансових послуг, рішення Аудиторської палати України тощо.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code