Науково-практичний коментар до ст. 368 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 368 Господарського кодексу України

Стаття 368. Комерційна субконцесія
1. Договором комерційної концесії може бути передбачено право користувача дозволяти іншим особам користування наданим йому комплексом прав або часткою цього комплексу прав на умовах комерційної субконцесії, погоджених ним із правоволодільцем або визначених у договорі комерційної концесії.
2. Якщо договір комерційної концесії визнано недійсним, недійсні також укладені на його основі договори комерційної субконцесії.
Коментар:
1. Коментована стаття передбачає можливість укладення користувачем договору комерційної субконцесії та визначає деякі правила таких відносин.
Договір комерційної субконцесії укладається на основі договору комерційної концесії, в якому має бути передбачене право користувача дозволяти іншим особам користуватися наданим йому комплексом прав повністю або частково, а також умови такого надання.
За договором комерційної субконцесії користувач виступає в ролі вторинного правоволодільця, а інша сторона – в ролі вторинного користувача. Права, які надаються на умовах субконцесії, є похідними від прав, отриманих користувачем за основним договором. Їх обсяг може дорівнювати обсягу прав, отриманих користувачем на умовах основного договору комерційної концесії, і може бути меншим – коли у субконцесію передається частина прав. Але обсяг прав, що передаються, не може виходити за межі прав користувача та дозволів правоволодільця. Перевищення цих меж може розцінюватися як порушення користувачем його обов\’язків за договором комерційної концесії.
Умови договору комерційної субконцесії мають бути погоджені з правоволодільцем. Таке погодження здійснюється або шляхом внесення відповідних умов до основного договору комерційної концесії, або шляхом додаткового погодження. Форму додаткового погодження ГК не встановлює, отже це може бути здійснено в будь-якій формі (шляхом надіслання правоволодільцем погоджувального листа, проставлення ним погоджувального підпису на договорі комерційної субконцесії тощо).
Доля договору комерційної субконцесії нерозривно пов\’язана із долею договору комерційної концесії, на основі якого він укладений. Якщо договір комерційної концесії визнається недійсним, недійсними автоматично будуть і всі укладені на його основі договори субконцесії. Субсидіарний характер договору субконцесії проявляється також і в правилах, що строк договору субконцесії не може перевищувати строку договору концесії.
2. Додатково відносини комерційної субконцесії регулюються ст. 1119 Цивільного кодексу України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code