Науково-практичний коментар до ст. 370 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 370 Господарського кодексу України

Стаття 370. Обов\’язки правоволодільця
1. Правоволоділець зобов\’язаний:
передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов\’язаних із здійсненням цих прав;
видати користувачеві передбачені договором ліцензії (дозволи), забезпечивши їх оформлення у встановленому законодавством порядку.
2. Якщо договором комерційної концесії не передбачено інше, правоволоділець зобов\’язаний:
забезпечити реєстрацію договору комерційної концесії;
надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;
контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.
Коментар:
1. Коментована стаття визначає перелік обов\’язків, які покладаються на правоволодільця за договором комерційної концесії в силу закону. Перша частина коментованої статті має імперативний характер та передбачає обов\’язки, які в будь-якому випадку покладаються на правоволодільця.
До таких обов\’язків входять:
– обов\’язок передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати йому іншу інформацію, необхідну для здійснення своїх прав. Конкретний перелік технічної або комерційної документації, що має бути передана користувачеві, залежить від того, які об\’єкти передаються за договором. Якщо за договором комерційної концесії передаються технології, ноу-хау, права на винаходи, корисні моделі тощо, описання таких об\’єктів міститься у технічній документації. Комерційна документація може складатися із описання бізнес-процесів, маркетингової, кадрової політики тощо;
– обов\’язок проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов\’язаних із здійсненням прав. Інструктаж може полягати як у коментуванні положень документів, що передаються користувачеві, так і в більш детальному навчанні менеджменту та працівників користувача фахівцями право володільця;
– обов\’язок видати користувачеві передбачені договором ліцензії (дозволи), забезпечивши їх оформлення у встановленому законодавством порядку. Так, у разі передачі користувачу за договором комерційної концесії виключних майнових прав на об\’єкти інтелектуальної власності, правоволоділець зобов\’язаний оформити необхідні ліцензії, передбачені ст. 1108 ЦК України. У даному випадку йдеться саме про ліцензію як категорію приватного права, під якою розуміється письмове повноваження на використання об\’єкта інтелектуальної власності в певній обмеженій сфері. Правоволоділець має право видати користувачеві виключну, одиничну або невиключну ліцензію (ч. 3 ст. 1108 ЦК). Тип ліцензії визначається сторонами у договорі комерційної концесії.
2. Другою частиною коментованої статті визначений перелік обов\’язків, які покладаються на правоволодільця диспозитивно та можуть бути покладені і на користувача, якщо сторони передбачать це в договорі. Правоволоділець буде нести такі обов\’язки в силу вказівки закону, в разі якщо договором комерційної концесії ці обов\’язки не будуть покладені на користувача.
Так, правоволоділець за загальним правилом зобов\’язаний забезпечити державну реєстрацію договору комерційної концесії. Це означає, що саме він має звернутися із таким проханням до реєструючого органу та надати йому необхідні документи. Покладення обов\’язку здійснити державну реєстрацію договору комерційної концесії на правоволодільця пов\’язане з тим, що відповідно до ч. 2 ст. 367 ГК реєстрація договору комерційної концесії здійснюється за місцезнаходженням правоволодільця. Разом з тим, якщо правоволоділець є іноземною особою, реєстрація договору комерційної концесії буде здійснюватися за місцезнаходженням користувача. У такому випадку логічно було би покладати обов\’язок реєстрації договору саме на користувача.
Правоволоділець також може бути зобов\’язаний надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, у тому числі сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників. Таке сприяння може полягати у наданні усних або письмових консультацій як з технічних питань, так і з питань організації бізнес-процесів, а також у проведенні тренінгів та інших навчань для працівників користувача з тих чи інших питань.
Правоволоділець також зобов\’язаний контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються на підставі договору комерційної концесії. ГК України (так само, як і ЦК (ст. 1120) закріплює перевірку якості того, що виробляється за договором комерційної концесії, як обов\’язок, а не право правоволодільця. Такий контроль сприятиме забезпеченню споживачів користувача продукцією такої ж якості, як і споживачів правоволодільця, що і є однією із цілей договору комерційної концесії.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code