Науково-практичний коментар до ст. 373 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 373 Господарського кодексу України

Стаття 373. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача
1. Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що заявляються до користувача комерційної концесії у разі невідповідності якості товарів (робіт, послуг), які продаються (виконуються, надаються) користувачем.
2. За вимогами, що заявляються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, останній відповідає солідарно з користувачем.
Коментар:
1. Коментована стаття містить різні підходи до відповідальності правоволодільця за вимогами, що пред\’являються до користувача, в залежності від того, що робить користувач за договором комерційної концесії. Так, якщо користувач тільки продає товари, які виробляються право володільцем, або виконує роботи (надає послуги) правоволодільця, в разі пред\’явлення до нього претензій щодо якості таких товарів (робіт, послуг) правоволоділець несе субсидіарну відповідальність. Це означає, що особа, яка пред\’являє претензії, насамперед має звернутися до користувача. І тільки в разі неможливості задоволення її вимог повністю або частково користувачем можливе звернення до правоволодільця, який несе обов\’язок контролювати якість товарів (робіт, послуг), що продаються користувачем (ч. 2 ст. 370 ГК).
2. Якщо користувач на підставі договору комерційної концесії виступає виробником товарів правоволодільця, правоволоділець несе солідарну відповідальність за будь-якими вимогами, що заявляються до користувача. Це означає, що особа, яка пред\’являє вимогу, вправі звернутися за власним вибором як до правоволодільця, так і до користувача як у повному обсязі вимоги, так і в її частині. Подальші відносини між правоволодільцем та користувачем в разі виконання вимоги будь-ким із них будуватимуться за правилами ст. 544 ЦК України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code