Науково-практичний коментар до ст. 375 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 375 Господарського кодексу України

Стаття 375. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця
1. У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять у комплекс прав за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нових позначень правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору.
2. У разі продовження чинності договору комерційної концесії користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві винагороди.
3. Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, договір продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач, якщо інше не передбачено договором, має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві винагороди.
Коментар:
1. Оскільки відносини комерційної концесії є відносинами тривалими, під час дії договору можуть мати місце різного роду зміни у правах правоволодільця на об\’єкти інтелектуальної власності (зокрема, торговельні марки), що передавалися користувачеві. За загальним правилом, зміна торговельної марки або іншого позначення правоволодільця сама по собі не впливає на чинність договору комерційної концесії. Договір зберігає чинність щодо нових позначень правоволодільця. Разом з тим користувачеві надається право вимагати розірвання договору комерційної концесії в разі зміни торговельної марки або іншого позначення правоволодільця. ГК України не містить якогось переліку підстав або причин для вимоги користувача розірвати договір комерційної концесії, отже користувач вправі не повідомляти ці причини правоволодільцю, а тільки висунути вимогу про розірвання договору комерційної концесії у зв\’язку із зміною торговельної марки.
2. Якщо користувач не скористався своїм правом розірвати договір і договір комерційної концесії продовжує діяти, користувачеві надається право вимагати зменшення належної правоволодільцеві винагороди. У даному випадку, висуваючи таку вимогу, користувач повинен зазначити, яким, на його думку, має бути новий розмір винагороди та з чим пов\’язане таке зменшення (наприклад, із необхідними видатками на просування нової торговельної марки тощо).
3. Частина 3 коментованої статті встановлює, якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося якесь право, що було об\’єктом концесії, договір припиняється щодо цього права, але залишається чинним стосовно інших об\’єктів. Так, якщо під час дії договору припинилося авторське право правоволодільця на комп\’ютерну програму, даний об\’єкт вже не є об\’єктом комерційної концесії. Але договір зберігає чинність щодо прав на торговельні марки, інші об\’єкти інтелектуальної власності, технології, ноу-хау тощо, які також передавалися за договором комерційної концесії. Враховуючи, що припинення права правоволодільця на якісь об\’єкти зменшує кількість об\’єктів, права на які надаються користувачеві, це може бути підставою для висування користувачем вимог по зменшенню належної правоволодільцеві винагороди. Дане правило не є імперативним та може бути змінене договором комерційної концесії.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code