Науково-практичний коментар до ст. 379 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 379 Господарського кодексу України

Стаття 379. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції
1. Усі суб\’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право на здійснення будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності і зовнішньоекономічних операцій, якщо інше не встановлено законом.
2. Види зовнішньоекономічної діяльності, перелік зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються на території України, умови та порядок їх здійснення суб\’єктами зовнішньоекономічної діяльності, а також перелік товарів (робіт, послуг), заборонених для експорту та імпорту, визначаються законом.
Коментар:
1. Частина 1 статті визначає, що \”зовнішньоекономічна діяльність\” і зовнішньоекономічні операції\” є нетотожними поняттями. На нашу думку, термін \”зовнішньоекономічна діяльність\” є значно ширшим: він включає в себе і зовнішньоекономічні операції, і інші види зовнішньоекономічної діяльності. На відміну від загальних умов регулювання зовнішньоекономічної діяльності, які регулюються багатьма видами нормативних актів, частина 1 коментованої статті встановлює, що обмеження у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності можуть бути встановлені лише законом.
2. Частина 2 статті робить посилання на спеціальний закон, який регламентує окремі аспекти зовнішньоекономічної діяльності. Таким законом на сьогодні є Закон України \”Про зовнішньоекономічну діяльність\”, який, окрім іншого, регламентує види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічних операцій (підкреслюючи невиключність їх переліку) (ст. 4), умови та порядок їх здійснення (ст. 5, 11, 12 та ін.), перелік товарів (робіт, послуг), заборонених до експорту та імпорту (ст. 17). Однак, як уже підкреслювалося нами, зазначений Закон слід застосовувати лише в частині, яка не суперечить Кодексу. Так, наприклад, Закон, виходячи з власної дефініції зовнішньоекономічної діяльності як такої, що можлива як на території України, так і за її межами, відповідним чином визначає і перелік зовнішньоекономічних операцій (ст. 4), у той час як коментована стаття Кодексу говорить лише про зовнішньоекономічні операції, які здійснюються на території України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code