Науково-практичний коментар до ст. 380 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 380 Господарського кодексу України

Стаття 380. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності спрямовується на захист економічних інтересів України, прав і законних інтересів суб\’єктів зовнішньоекономічної діяльності, створення рівних умов для розвитку усіх видів підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин та використання суб\’єктами зовнішньоекономічної діяльності доходів та інвестицій, заохочення конкуренції і обмеження монополізму суб\’єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
2. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в оперативну діяльність суб\’єктів зовнішньоекономічної діяльності, крім випадків, передбачених законом.
3. Перелік та повноваження органів державної влади, що здійснюють регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а також форми її державного регулювання та контролю визначаються цим Кодексом, законом про зовнішньоекономічну діяльність, іншими законами.
Коментар:
1. Частина 1 статті розкриває мету та цілі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. (Про основні засоби державного регулювання господарської (а отже і зовнішньоекономічної) діяльності див. коментар до ст. 12 Кодексу).
2. У частині 2 статті законодавець наголошує, що тільки у випадках, передбачених законом, державні органи можуть втручатися в оперативну діяльність суб\’єктів зовнішньоекономічної діяльності. На жаль, Кодекс не дає визначення \”оперативної діяльності\”, лише в ч. 2 ст. 136 згадуючи про \”оперативно-господарську діяльність\”, що трохи нівелює захисний характер норми.
3. Остання частина статті з окремих питань державного регулювання та контролю в зовнішньоекономічній діяльності відсилає нас до загальних положень Кодексу (ст. 5, 8, 9, 12 – 20, 238 – 257) положень Закону України \”Про зовнішньоекономічну діяльність\” (ст. 16 – 23), та до інших законів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code