Науково-практичний коментар до ст. 390 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 390 Господарського кодексу України

Стаття 390. Іноземні інвестори
1. Іноземними інвесторами визнаються такі суб\’єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України:
юридичні особи, утворені за законодавством іншим, ніж законодавство України;
іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця проживання на території України;
міжнародні урядові та неурядові організації;
інші держави;
інші іноземні суб\’єкти інвестиційної діяльності, визначені законом.
Коментар:
1. Коментована стаття передбачає перелік тих осіб, які можуть бути іноземними інвесторами. Інвестори – це суб\’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об\’єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності. Першою ознакою, передбаченою у ч. 1, є те, що вони здійснюють інвестиційну діяльність на території України. Інвестиційною діяльністю, відповідно до Закону України \”Про інвестиційну діяльність\”, є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. При цьому інвестиційна діяльність здійснюється на основі: інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності; державного інвестування, здійснюваного органами влади і управління України, Кримської АРСР, місцевих Рад народних депутатів за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також державними підприємствами і установами за рахунок власних і позичкових коштів; іноземного інвестування, здійснюваного іноземними громадянами, юридичними особами та державами; спільного інвестування, здійснюваного громадянами та юридичними особами України, іноземних держав.
2. Серед передбачених суб\’єктів законодавець насамперед виділяє юридичних осіб, утворених за законодавством іншим, ніж законодавство України. Це стосується всіх юридичних осіб, які були зареєстровані на території інших країн, навіть у тих випадках, коли норми щодо створення, реєстрації та діяльності співпадають із аналогічними нормами у законодавстві України.
3. До суб\’єктів-інвесторів відносяться також іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця проживання на території України. Відповідно до Закону України \”Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства\” іноземець – це особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав. Особа без громадянства – це особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином. Під постійним місцем проживання на території України слід розуміти постійне проживання на території України не менше одного року, якщо ця особа не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов\’язків або зобов\’язань за договором (контрактом). При цьому особа вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом, лише по досягненню чотирнадцяти років.
4. Серед міжнародних організацій, які можуть бути інвесторами, насамперед слід відмітити ті, з якими держава Україна співпрацює на постійній або тимчасовій основі і відносини з якими закріплені на законодавчому рівні. Це Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Світова організація торгівлі, Міжнародний валютний фонд та цілий ряд інших, які надають Україні свою фінансову підтримку. Але дана стаття передбачає можливість інвестування коштів і неурядовими організаціями, такими як Римський клуб, \”ActionAid International\”, Всесвітній альянс за громадську участь (CIVICUS), \”Грінпіс\”, Міжнародний альянс \”Врятуйте дітей\”, Міжнародна федерація \”Планета людей\”, \”Міжнародна Амністія\”, Всесвітня організація із захисту прав споживачів, \”Оксфам\”, \”Survival International\”, \”Transparency International\”, Всесвітня організація асоціацій молодих християнських жінок та іншими.
5. Коментована стаття вказує також і на можливість інвестування іншими державами та іншими іноземними суб\’єктами інвестиційної діяльності. При цьому до \”інших суб\’єктів\” закон відносить тих, хто не підпадає під вищезазначені категорії, наприклад прості товариства, об\’єднання юридичних осіб або інші організації без створення юридичної особи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code