Науково-практичний коментар до ст. 396 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 396 Господарського кодексу України

Стаття 396. Діяльність суб\’єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні
1. На території України можуть створюватися і діяти суб\’єкти господарювання з іноземними інвестиціями, які здійснюють свою діяльність у формах підприємства з іноземними інвестиціями (стаття 116 цього Кодексу), іноземного підприємства (стаття 117 цього Кодексу), інших формах, не заборонених законом.
2. Порядок утворення підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств регулюється цим Кодексом, іншими законами, прийнятими відповідно до нього. Особливості створення банківських, страхових та інших фінансових установ за участі іноземного інвестора визначаються відповідними законами.
Коментар:
1. Дана стаття регламентує діяльність суб\’єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні і визначає можливість створення і діяльності наступних суб\’єктів:
– суб\’єктів господарювання з іноземними інвестиціями, які здійснюють свою діяльність у формах підприємства з іноземними інвестиціями. Підприємство визнається підприємством з іноземними інвестиціями лише тоді, коли воно створене відповідно до вимог Господарського кодексу України, а в його статутному фонді не менше десяти відсотків становить іноземна інвестиція. Причому підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс. Особливості правового регулювання діяльності цього підприємства визначені розд. IV Закону України \”Про режим іноземного інвестування\”;
– іноземного підприємства, тобто унітарного або корпоративного підприємства, що створене за законодавством України і діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діючого підприємства, придбаного повністю у власність цих осіб;
– інших форм, не заборонених законом, серед яких слід відзначити можливість підприємств з іноземними інвестиціями бути засновниками дочірніх підприємств, створювати філії і представництва (які не є юридичними особами) на території України і за її межами з додержанням вимог законодавства України та законодавства відповідних держав.
2. Іноземні суб\’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України. Акредитацію філій і представництв іноземних банків здійснює Національний банк України відповідно до Закону України \”Про банки і банківську діяльність\”. Реєстрацію представництв інших іноземних суб\’єктів господарської діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики (Міністерство економіки України) протягом шістдесяти робочих днів з дня подання іноземним суб\’єктом господарської діяльності документів на реєстрацію. Порядок реєстрації передбачений ст. 5 Закону України \”Про зовнішньоекономічну діяльність\” та Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб\’єктів господарської діяльності в Україні, затвердженою наказом МЗЕЗТоргу України 18.01.96 р. N 30. Для реєстрації представництва іноземного суб\’єкта господарської діяльності на території України необхідно подати: заяву з проханням про реєстрацію представництва, яка складається у довільній формі; виписку з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний суб\’єкт господарської діяльності має офіційно зареєстровану контору; довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок подавця; довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлену згідно з законом країни, де офіційно зареєстровано контору іноземного суб\’єкта господарської діяльності. Документи, зазначені вище, мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі і легалізовані належним чином в консульських установах, які представляють Україну, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше. За реєстрацію представництв іноземних суб\’єктів господарської діяльності з них стягується плата у розмірі, який встановлюється Кабінетом Міністрів України і який не повинен перевищувати фактичних витрат держави, пов\’язаних з цією реєстрацією.
Забороняється вимагати від іноземного суб\’єкта господарської діяльності повторної реєстрації (перереєстрації) раніше зареєстрованого представництва на території України.
3. Відповідно до ч. 2 даної статті порядок утворення підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств регулюється цим Кодексом, іншими законами, прийнятими відповідно до нього зокрема, Законом України \”Про режим іноземного інвестування\”, а особливості створення банківських, страхових та інших фінансових установ за участі іноземного інвестора визначаються Законами України \”Про банки і банківську діяльність\”, \”Про страхування\”, \”Про Національний банк України\” тощо.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code