Науково-практичний коментар до ст. 405 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 405 Господарського кодексу України

Стаття 405. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони
1. На території спеціальної (вільної) економічної зони діє законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, а також законом про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони, прийнятим відповідно до цього Кодексу.
Коментар:
Відносини по створенню і функціонуванню спеціальних (вільних) економічних зон України базуються на господарському законодавстві, до системи якого входять нормативно-правові акти загальної сфери дії, що регулюють господарську діяльність і функціонування її суб\’єктів, а саме: Конституція України від 28.06.96 р., кодекси України: Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., Земельний кодекс України від 25.10.2001 р., Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., Митний кодекс України від 11.07.2002 р., Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.91 р. та ін.; закони України: \”Про зовнішньоекономічну діяльність\” від 16.04.91 р., \”Про інвестиційну діяльність\” від 18.09.91 р., \”Про господарські товариства\” від 19.09.91 р., \”Про Єдиний митний тариф\” від 05.02.92 р., \”Про плату за землю\” від 03.07.92 р., \”Про оподаткування прибутку підприємств\” від 28.12.94 р., \”Про податок на додану вартість\” від 03.04.97 р., \”Про ліцензування певних видів господарської діяльності\” від 01.06.2000 р., \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\” від 15.05.2003 р.; інші нормативні акти.
Поряд із зазначеними нормативно-правовими актами існує група актів, які складають власне законодавство про спеціальні (вільні) економічні зони, що має пріоритет над нормами загального законодавства. Нормативно-правовими актами, які складають законодавство про спеціальні (вільні) економічні зони, передбачаються правові та економічні основи статусу спеціальних (вільних) економічних зон, порядок створення спеціальних (вільних) економічних зон, їх припинення, регулюються питання щодо безпосереднього здійснення господарської діяльності та управління в них, особливості застосування та дії законодавства України. Зазначеними нормативно-правовими актами в першу чергу є Господарський кодекс України, Закон України від 13.10.92 р. \”Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон\” та закони України про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони.
Господарський кодекс України дає визначення спеціальним (вільним) економічним зонам, встановлює мету їх створення, типи, державні гарантії інвестицій, а також особливості дії законодавства на території спеціальних (вільних) економічних зон України.
Закон України від 13.10.92 р. \”Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон\” крім визначення спеціальних (вільних) економічних зон та мети їх створення передбачає правові основи їх статусу, встановлює порядок їх створення та ліквідації, загальні засади управління в них.
Безпосередньо особливості створення і функціонування кожної спеціальної (вільної) економічної зони, а також особливості застосування і дії законодавства України на території цієї економічної зони встановлюються законом про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code