Науково-практичний коментар до ст. 406 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 406 Господарського кодексу України

Стаття 406. Концесійна діяльність в Україні
1. Концесія – це надання з метою задоволення суспільних потреб уповноваженим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі вітчизняним або іноземним суб\’єктам господарювання (концесіонерам) права на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) об\’єктом концесії за умови взяття концесіонером на себе відповідних зобов\’язань, майнової відповідальності і підприємницького ризику.
2. Сфери господарювання, в яких дозволяється концесійна діяльність, об\’єкти права державної або комунальної власності, що можуть надаватися в концесію, а також види підприємницької діяльності, які не дозволяється здійснювати на концесійній основі, визначаються законом.
Коментар:
1. Зазначена стаття присвячена регулюванню концесійної діяльності в Україні. Концесії є різновидом спеціальних режимів господарювання, загальні норми щодо яких закріплені в розд. 8 Кодексу. Однак у цій сфері господарсько-правового регулювання діє спеціальне законодавство, основу якого становить Закон України від 16.07.99 р. \”Про концесії\”.
Концесійна діяльність має складний характер і містить наступні ознаки:
1) концесійна діяльність є підприємницькою діяльністю;
2) така діяльність пов\’язана з наданням уповноваженим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування права на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) об\’єктом концесії з метою задоволення суспільних потреб;
3) здійснюється вона на підставі концесійного договору, на платній та строковій основі;
4) об\’єкт концесії надається вітчизняним або іноземним суб\’єктам господарювання (концесіонерам) за умови взяття концесіонером на себе відповідних зобов\’язань, майнової відповідальності і підприємницького ризику.
2. Об\’єкти права державної чи комунальної власності можуть надаватися у концесію в наступних сферах господарської діяльності згідно зі ст. 3 Закону України від 16.07.99 р. \”Про концесії\”:
• водопостачання, відведення та очищення стічних вод;
• надання послуг міським громадським транспортом;
• збирання та утилізація сміття;
• надання послуг, пов\’язаних з постачанням споживачам тепла;
• будівництво та експлуатація автомобільних доріг, об\’єктів дорожнього господарства, інших дорожніх споруд;
• будівництво та експлуатація шляхів сполучення;
• будівництво та експлуатація вантажних і пасажирських портів;
• будівництво та експлуатація аеропортів;
• надання телекомунікаційних послуг, у тому числі з використанням телемереж;
• надання поштових послуг;
• транспортування та розподіл природного газу;
 виробництво та (або) транспортування електроенергії;
• громадське харчування;
• будівництво жилих будинків;
• надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері;
• використання об\’єктів соціально-культурного призначення (за винятком тих, що розташовані у рекреаційних зонах);
• створення комунальних служб паркування автомобілів;
• надання ритуальних послуг;
• будівництво та експлуатація готелів, туристичних комплексів, кемпінгів та інших відповідних об\’єктів туристичної індустрії.
Такий перелік сфер господарської діяльності щодо об\’єктів права комунальної власності, які можуть надаватися у концесію, може бути доповнений шляхом прийняття відповідного рішення виключно на пленарному засіданні відповідної місцевої ради.
Об\’єктами права державної чи комунальної власності, які надаються у концесію, є:
– майно підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що забезпечують комплексне надання послуг у названих вище сферах господарської діяльності;
– об\’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об\’єкти, які можуть бути добудовані з метою їх використання для надання послуг по задоволенню громадських потреб у визначених законом сферах діяльності. Так, зокрема, такими об\’єктами права державної власності є Новоазовська вітрова електростанція та Сиваська вітрова електростанція;
– спеціально збудовані об\’єкти відповідно до умов концесійного договору для задоволення громадських потреб у визначених законом сферах діяльності. Такими об\’єктами права державної власності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.99 р. N 2293 \”Про затвердження Переліку об\’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію\” є: Південна транс\’європейська автомагістраль Західний кордон України, Комплекс дорожнього сервісу на автомобільній дорозі Київ – Одеса; Комплекс дорожнього сервісу на автомобільній дорозі Київ – Ковель; автомагістраль I категорії від кордону з Російською Федерацією до автодороги Київ – Харків – Довжанський; автомагістраль I категорії Львів – Броди; автомагістраль I категорії Броди – Рівне.
Згідно з Постановою Верховної Ради України від 23.02.2006 р. N 3506-IV \”Про схвалення Рекомендацій парламентських слухань \”Актуальні проблеми зрошення, підтоплення та повеней в Україні\” цей перелік планується доповнити шляхом внесенням змін до Закону України від 16.07.99 р. \”Про концесії\” – щодо включення меліоративних систем до переліку об\’єктів, що можуть надаватися у концесію.
Пропозиції щодо переліку конкретних об\’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади, а затвердження пооб\’єктного переліку здійснюється Кабінетом Міністрів України. Затвердження переліку об\’єктів права комунальної власності, які можуть надаватися в концесію, здійснюється виключно на пленарних засіданнях відповідних рад.
Не дозволяється здійснювати на концесійній основі ті види підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства можуть здійснюватися виключно державними підприємствами і об\’єднаннями, наприклад діяльність, пов\’язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз та розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code