Науково-практичний коментар до ст. 407 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 407 Господарського кодексу України

Стаття 407. Засади концесійної діяльності
1. Концесійна діяльність в Україні базується на таких засадах:
поєднання державного регулювання концесійної діяльності та здійснення її на підставі концесійного договору; 
вибір концесіонерів переважно на конкурсній основі;
комплексне та оплатне використання об\’єкта концесії, участь держави, органів місцевого самоврядування у частковому фінансуванні об\’єктів концесії соціального призначення;
взаємна вигода сторін у концесійному договорі, розподіл ризиків між сторонами концесійного договору;
державне гарантування інвестицій концесіонерів;
стабільність умов концесійних договорів;
забезпечення прав та законних інтересів споживачів продукції (послуг), що надаються концесіонерами.
Коментар:
Зазначена стаття визначає основні засади здійснення концесійної діяльності, які також визначаються і Законом України від 16.07.99 р. \”Про концесії\”.
Перелічені в коментованій статті основні принципи концесійної діяльності відображують головні напрями (орієнтири) здійснення концесійної діяльності і впровадження спеціального режиму господарювання.
Концесійна діяльність регламентується не тільки нормативними актами компетентних органів, а й концесійним договором, укладеним між сторонами.
Рішення про надання концесії на об\’єкт права державної чи комунальної власності приймається компетентним органом за результатами концесійного конкурсу. Порядок проведення такого конкурсу детально регламентований Положенням про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об\’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України N 642 від 12.04.2000 р. Організація і проведення концесійного конкурсу здійснюються концесієдавцем і складаються з наступних послідовних етапів: створення конкурсної комісії у складі не менше п\’яти осіб, оголошення конкурсу, подання та розгляд заявки на участь у концесійному конкурсі, проведення конкурсу та оголошення переможця, укладання концесійного договору. У разі коли після оголошення концесійного конкурсу на участь у зазначеному конкурсі подав заявку лише один претендент, концесійний договір може бути укладений уповноваженим органом з цим претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору.
Об\’єкти концесії, що мають соціальне призначення, можуть частково фінансуватися державою, органами місцевого самоврядування. Концесіонерам збиткових і низькорентабельних об\’єктів концесії, які мають важливе соціальне значення, концесієдавець може надавати пільги щодо концесійних платежів, а також передбачати в договорі надання дотацій, компенсацій та пільг. Порядок визначення таких об\’єктів, а також умови надання дотацій, компенсацій та пільг встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Крім державного гарантування інвестицій концесіонерів, закріплений ще один з головних принципів, який має значення для концесіонерів: це – стабільність умов концесійних договорів; він означає, що умови концесійного договору є чинними на весь строк дії договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавчими актами встановлено правила, які погіршують становище концесіонера.
Концесія на об\’єкти права державної та комунальної власності надається з урахуванням загальнодержавних інтересів, інтересів регіону і максимального забезпечення інтересів споживачів товарів (робіт, послуг).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code