Науково-практичний коментар до ст. 408 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 408 Господарського кодексу України

Стаття 408. Концесійний договір
1. Концесійна діяльність здійснюється на основі концесійних договорів, що укладаються відповідно до законодавства України з концесіонерами, в тому числі іноземними інвесторами, Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом державної влади, або визначеними законом органами місцевого самоврядування.
2. Строк дії концесійного договору встановлюється сторонами договору залежно від характеру та умов концесії. Цей строк не може бути меншим десяти років та більшим п\’ятдесяти років.
3. Кабінет Міністрів України може затверджувати типові концесійні договори для здійснення певних видів концесійної діяльності.
4. Вимоги до концесійних договорів, порядок їх укладення, а також інші питання правового регулювання концесійної діяльності визначаються законом про концесії, іншими законами.
Коментар:
1. Визначення концесійного договору, як і концесіонера та концесієдавця дається в ст. 1 Закону України від 16.07.99 р. \”Про концесії\”.
Договір концесії (концесійний договір) – договір, відповідно до якого уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування (концесієдавець) надає на платній та строковій основі суб\’єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) право створити (побудувати) об\’єкт концесії чи суттєво його поліпшити та (або) здійснювати його управління (експлуатацію) відповідно до Закону України від 16.07.99 р. \”Про концесії\” з метою задоволення громадських потреб. Концесіонер – суб\’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до Закону України від 16.07.99 р. \”Про концесії\” на підставі договору отримав концесію. Концесієдавець – орган виконавчої влади або відповідний орган місцевого самоврядування, уповноважений відповідно Кабінетом Міністрів України чи органами місцевого самоврядування на укладення концесійного договору. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.99 р. N 2293 \”Про затвердження Переліку об\’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію\” визначено в ролі концесієдавців Донецьку облдержадміністрацію та Херсонську облдержадміністрацію по укладенню концесійного договору щодо Новоазовської вітрової електростанції та Сиваської вітрової електростанції відповідно та Державну службу автомобільних доріг щодо об\’єктів: Південна транс\’європейська автомагістраль Західний кордон України; автомагістраль I категорії від кордону з Російською Федерацією до автодороги Київ – Харків; автомагістраль I категорії Львів – Броди; автомагістраль I категорії Броди – Рівне.
2. Концесійний договір є довгостроковим договором, оскільки він належить до інвестиційних договорів, а використання інвестицій передбачає проходження певного терміну між моментом вкладення інвестицій та моментом отримання прибутку від них.
Концесійний договір укладається на строк, визначений у договорі; він має бути не менше 10 років та не більше 50 років. Строк дії концесійного договору може бути змінений за згодою сторін у межах вказаних строків. Концесійний договір вважається укладеним з дня досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.
3. Кабінет Міністрів України затвердив Типовий концесійний договір постановою від 12.04.2000 р. N 643, а також Типовий концесійний договір на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги постановою від 04.10.2000 р. N 1519.
Зазначені типові договори детально регламентують умови концесійного договору: предмет концесійного договору, права та обов\’язки сторін, умови передачі та повернення об\’єкта концесії, порядок виконання робіт та приймання створених об\’єктів, види діяльності та ліцензування, порядок використання амортизаційних відрахувань, умови використання праці працівників – громадян України, страхування об\’єкта концесії, строк дії договору, розв\’язання спорів, що виникають з концесійного договору. Концесійний договір за згодою сторін може містити й інші умови та положення, передбачені законодавством, а також інші способи забезпечення зобов\’язань сторін (застава, гарантія тощо).
Типовий концесійний договір на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги більш детально визначає обов\’язки за договором концесієдавця та концесіонера, що пов\’язано безпосередньо з об\’єктом, який передається у концесію.
4. Розділи 3 та 4 Закону України від 16.07.99 р. \”Про концесії\” присвячені регулюванню концесійного договору: встановлюються істотні умови .договору, окремі вимоги щодо визначення концесійних договорів, реєстрації концесійних договорів, припинення дії концесійного договору, основні права та обов\’язки сторін, правовий режим майна, що надається в концесію або створюється у зв\’язку з виконанням умов концесійного договору, передача об\’єкта концесії.
Законом України від 14.12.99 р. \”Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг\” визначаються особливості надання концесій на будівництво автомобільних доріг, у тому числі особливі обов\’язки концесіонера, крім визначених законодавством України обов\’язків.
Закон України від 07.03.96 р. \”Про страхування\” відносить страхування майна, переданого у концесію, до обов\’язкових видів страхування.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code