Науково-практичний коментар до ст. 410 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 410 Господарського кодексу України

Стаття 410. Законодавство про концесії
1. Відносини, пов\’язані з концесійною діяльністю, регулюються цим Кодексом, законом про концесії, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.
2. Спеціальними законами можуть визначатися особливості здійснення концесійної діяльності в окремих сферах господарювання.
Коментар:
1. Господарський кодекс України встановлює загальні засади здійснення концесійної діяльності в Україні.
Закон України від 16.07.99 р. \”Про концесії\” визначає поняття та правові засади регулювання відносин концесії державного та комунального майна, а також умови і порядок її здійснення з метою підвищення ефективності використання державного і комунального майна та забезпечення потреб громадян України у товарах (роботах, послугах).
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.99 р. N 2293 \”Про затвердження Переліку об\’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію\” визначає перелік об\’єктів державної власності, які можуть надаватися в концесію.
Відповідно до Закону України від 16.07.99 р. \”Про концесії\” Кабінетом Міністрів України був прийнятий ряд постанов:
• \”Про реєстр концесійних договорів\” від 18.01.2000 р. N 72;
• \”Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів\” від 12.04.2000 р. N 639;
• \”Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об\’єкти права державної й комунальної власності, які надаються у концесію\” від 12.04.2000 р. N 642;
• \”Про затвердження Типового концесійного договору\” від 12.04.2000 р. N 643;
• \”Про затвердження Порядку визначення об\’єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватись пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації та умов їх надання\” від 13.07.2000 р. N 1114.
2. Чинним законодавством України визначені особливості здійснення концесійної діяльності у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг.
Закон України від 14.12.99 р. \”Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг\” визначає особливості надання концесій на будівництво автомобільних (позаміських) доріг загального користування та їх подальшу експлуатацію в інтересах економіки України.
З метою реалізації положень Законів України \”Про концесії\” та \”Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг\” Кабінет Міністрів України прийняв ряд постанов:
• \”Про затвердження Порядку визначення об\’єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування\” від 06.07.2000 р. N 1064;
• \”Про затвердження Порядку відшкодування за безоплатний проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії\” від 06.07.2000 р. N 1065;
• \”Про затвердження Порядку встановлення максимального розміру плати за проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії\” від 22.08.2000 р. N 1299;
• \”Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги\” від 04.10.2000 р. N 1519;
• \”Про затвердження Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг\” від 04.10.2000 р. N 1521.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code