Науково-практичний коментар до ст. 415 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 415 Господарського кодексу України

Стаття 415. Особливості здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку
1. Законом може бути визначено за поданням відповідного органу місцевого самоврядування в межах міста, району територію, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови і на якій на підставах та в порядку, передбачених законом, вводиться спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць (територію пріоритетного розвитку).
2. Порядок здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку встановлюється законом.
Коментар:
1. Частина 1 ст. 415 Кодексу дає визначення території пріоритетного розвитку як території в межах міста, району, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць.
Визначення території пріоритетного розвитку дають закони про створення конкретних територій пріоритетного розвитку, доповнюючи вказане визначення також посиланням на несприятливі екологічні умови та незадовільний стан зайнятості населення.
Території пріоритетного розвитку, як і спеціальні (вільні) економічні зони, створюється законодавством України: законами України (указами Президента). Крім того, як правило, Верховною Радою України приймається один закон щодо створення економічної зони та території пріоритетного розвитку у певній області.
Окремими законами про території пріоритетного розвитку передбачається, що на території пріоритетного розвитку запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, який має пільгову спрямованість для спеціальних суб\’єктів.
Мета запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку України співпадає з метою створення спеціальних (вільних) економічних зон, але має більш конкретний характер, оскільки передбачає залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування працівників, які вивільняються у зв\’язку із закриттям, реструктуризацією та перепрофілюванням підприємств; для впровадження новітніх технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв\’язків, збільшення обсягів високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективного використання природних ресурсів.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку на певний строк, як правило, на 30 років.
Характерною ознакою території пріоритетного розвитку є наявність суб\’єктів, до яких застосовуються різні пільги та гарантії, передбачені законодавством, так само, як у спеціальних (вільних) економічних зонах, спеціальні суб\’єкти. Законодавство про території пріоритетного розвитку не містить терміна \”суб\’єкт території пріоритетного розвитку\”, але передбачає, що він застосовується для суб\’єктів підприємницької діяльності, які реалізують у визначеному порядку інвестиційні проекти, затверджені компетентним органом. Закон України від 25.03.2005 р. \”Про внесення змін до Закону України \”Про Державний бюджет України на 2005 рік\” та деяких інших законодавчих актів України\” скасував пільги, що надавалися суб\’єктам господарювання на територіях пріоритетного розвитку.
На територіях пріоритетного розвитку управління здійснюють такі органи:
а) органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації. Вони здійснюють свої повноваження згідно з законодавством України з урахуванням особливостей, визначених відповідним законом про територію пріоритетного розвитку;
б) рада з питань території пріоритетного розвитку. Рада є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності і створюється обласною радою або обласною державною адміністрацією. Функції Ради з питань території пріоритетного розвитку визначаються окремими законами по створенню території пріоритетного розвитку.
2. Порядок запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку визначається спеціальним законом про певну територію пріоритетного розвитку: безпосередньо визначається територія, на якій запроваджується такий режим, строк, мета, особливості дії законодавства України на території пріоритетного розвитку, органи управління території пріоритетного розвитку та їх повноваження, умови провадження підприємницької діяльності на території пріоритетного розвитку. Зокрема, спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджувався на територіях пріоритетного розвитку Законами України: \”Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області\” від 24.12.98 р.; \”Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Луганській області\” від 15.07.99 р.; \”Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області\” від 03.12.99 р.; \”Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальній економічній зоні \”Порт Крим\” в Автономній Республіці Крим\” від 21.12.2000 р.; \”Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області\” від 05.04.2001 р.; \”Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області\” від 18.11.2003 р. та ін.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code