Науково-практичний коментар до ст. 418 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 418 Господарського кодексу України

Стаття 418. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання
1. Запровадження спеціальних режимів господарювання, не передбачених цим Кодексом, якими встановлюється обмеження прав суб\’єктів господарювання, не допускається.
2. Держава гарантує суб\’єктам господарювання та іншим учасникам господарських відносин право на звернення до суду за захистом їх майнових та інших прав від незаконного обмеження в умовах будь-якого спеціального режиму господарювання, передбаченого цим Кодексом.
Коментар:
1. Розділом 8 Господарського кодексу України запроваджуються як пільгові, так і обмежувальні спеціальні режими господарювання.
На думку вчених, до обмежувальних режимів господарювання належать: спеціальний режим господарювання на державному кордоні; спеціальний режим господарювання на територіях природно-заповідного фонду; спеціальний режим господарювання в умовах введення надзвичайного стану; спеціальний режим господарювання в умовах воєнного стану, вони обмежують господарську діяльність суб\’єктів господарювання з метою захисту державного кордону чи збереження територій та об\’єктів природно-заповідного фонду, усунення загрози та ліквідації надзвичайних ситуацій, створення умов для здійснення відповідними органами повноважень у разі збройної агресії.
Певні обмеження запроваджуються і в пільгових режимах господарювання. Так, спеціальним режимом господарської діяльності у спеціальних (вільних) економічних зонах України запроваджується обмеження стосовно створення на території спеціальних (вільних) економічних зон комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових та інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню. Перелічені організації створюються в установленому законодавством порядку після попереднього погодження з компетентним органом економічної зони. На територіях пріоритетного розвитку законодавством встановлюються обмеження щодо мінімального розміру інвестиційного проекту, який реалізується в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності. Так, наприклад, на територіях пріоритетного розвитку в Луганської області в галузях сільського господарства, обробної промисловості та охорони здоров\’я вартість інвестиційного проекту повинна бути не менше суми, еквівалентної 500 тис. доларів США.
Вести рибний промисел рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України суб\’єктам господарювання України дозволяється за умови отримання дозволу на спеціальне користування у межах лімітів.
На території рекреаційних зон родовища корисних копалин, що належать до природних лікувальних ресурсів, надаються у користування юридичним і фізичним особам для використання тільки з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.
Частина 1 ст. 418 Кодексу встановлює гарантію щодо недопуску запровадження спеціальних режимів господарювання, які не передбачені Кодексом та встановлюють обмеження прав суб\’єктів господарювання. Отже, запровадження певного спеціального режиму господарювання, який встановлює обмеження прав суб\’єктів господарювання, повинно передбачатися нормами Господарського кодексу України.
2. Чинним законодавством України встановлюється право кожної особи на звернення до суду за захистом свого порушеного права. Спеціальним законодавством щодо окремих спеціальних режимів господарювання встановлюються гарантії для суб\’єктів господарювання на судовий захист порушених прав.
Частина 2 коментованої статті встановлює гарантію звернення до суду за захистом своїх майнових та інших прав не тільки для суб\’єктів господарювання, а й для інших учасників господарських відносин. Причому таке право гарантується в разі незаконного обмеження прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code