Науково-практичний коментар до ст. 35 Кримінального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 35 Кримінального кодексу України

Стаття 35. Наслідки ухилення від відбування покарання у
виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

1. У разі ухилення
засудженого від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю він притягується до кримінальної відпові­дальності
відповідно до статті 389 Кримінального кодексу України (2341-14). 2. Засуджений
до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
розшук якого оголошено у зв\’язку з ухиленням від покарання, затримується і
конвоюється органом внутрішніх справ у порядку, передбаченому
кримінально-процесуальним законодавством.

 

1. За інструкцією
про порядок виконання покарань, не пов\’язаних з позбавленням волі, та
здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань, ухиленням від
відбування покарання вважаються: 1) порушення порядку та умов відбування
покарання, а також притягнення до адміністративної відповідальності за
правопорушення, які були учинені після письмового попередження; 2) невиконання
вимог вироку суду; 3) неповідомлення інспекції про місце роботи і проживання чи
їх зміну.

2. Порушником визнається також засуджена особа, яка не з\’явилась без
поважної причини до інспекції або зникла з метою ухилення від відбування
покарання. За кожним фактом допущеного порушення засуджена особа дає письмове пояснення, яке долучається до її особової справи.

3. Стосовно особи, яка порушує
порядок та умови відбування покарання або ухиляється від відбування покарання у
виді позбав лення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
працівник інспекції направляє прокуророві матеріали для вирішення питання про
притягнення засудженої особи до кримінальної відповідальності відповідно до ч.
1 ст. 389 КК України (доставка такого засудженого до прокуратури та до суду
здійснюється працівниками органів внутрішніх справ). Копії цих матеріалів
підшиваються до особової справи засудженої
особи.

4. Прокуророві направляються такі матеріали: подання; копія вироку суду;
довідка про вчинені ним порушення та вжиті інспекцією заходи впливу; пояснення
засудженої особи; інші матеріали, що свідчать про ухилення або порушення. У
поданні вказуються конкретні факти ухилення засудженої особи від відбування
покарання: а) вимоги вироку суду, які не виконані; б) неявки в інспекцію за
викликом без поважних причин; в) порушення порядку й умов відбування покарання,
які допущено; г) проступки, учинені засудженою собою, та види адміністративного
реагування на них.

5. Якщо місцезнаходження осіб, засуджених до покарань у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
невідоме, а також у разі неприбуття їх після звільнення з місць обмеження або
позбавлення волі до обраного місця проживання, працівник підрозділу інспекції,
у якому засуджена особа перебуває на обліку (на територію обслуговування якого мала
прибути), здійснює такі початкові розшукові дії: 1) опитує родичів, сусідів та
знайомих засудженої особи, установлює його можливе місцеперебування; 2) через
працівників відділу кадрів за місцем роботи або навчання встановлює осіб, які
можуть знати місцезнаходження засудженої особи; 3) направляє запити: за місцем
проживання родичів та знайомих засудженої особи; до адресно-довідкового бюро,
ЖЕКу, селищної, сільської або міської ради, інших закладів, які можуть мати
інформацію про місцеперебування засудженої особи; 4) перевіряє: медичні
установи за місцем проживання, морги (чи не стала засуджена особа жертвою
нещасного випадку або злочину); за обліками органів внутрішніх справ (чи немає
засудженої особи серед затриманих, заарештованих, у спецустановах органів
внутрішніх справ).Початкові розшукові заходи проводяться протягом одного місяця
з дня, коли працівнику інспекції стало відомо про залишення засудженою особою
місця постійного проживання або неприбуття особи, звільненої з місць обмеження
або позбавлення волі до обраного місця проживання.

6. Якщо протягом указаного
терміну місцезнаходження засудженої особи не встановлене, то працівник
інспекції передає подання, копію вироку суду та матеріали початкових розшукових
заходів із супроводжувальним листом до органів внутрішніх справ для здійснення
подальшого розшуку засудженої особи.Правову основу здійснення розшуку складають
КВК, КПК України, закони України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову
діяльність», а повноваження окремих служб органів внутрішніх справ — Положення
про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх
справ України та наказ про порядок здійснення розшуку Міністерства внутрішніх
справ України від 29.07.2002 р. № 765.Одночасно з направленням матеріалів щодо
розшуку стосовно засудженої особи прокуророві направляються матеріали для
вирішення питання про притягнення її до кримінальної відповідальності за
ухилення від відбування покарання.

7. Зниклою з місця проживання визнається
засуджена особа, місцезнаходження якої не встановлено протягом 30 днів у
результаті проведення інспекцією початкових розшукових заходів.

8. Копії
матеріалів початкових розшукових заходів долучаються до особової справи
засудженої особи, як і всі інші матеріали, що надходять після цього (зокрема, в
особовій справі особи, яка перебуває у розшуку, мають бути: копія постанови про
оголошення розшуку із зазначенням номера розшукової справи; довідки про стан
розшуку особи через кожні шість місяців).У разі потреби працівнику органів
внутрішніх справ надаються копії інших документів, що містяться в особовій
справі засудженої особи, яка розшукується.

9. Після затримання засудженої особи
(установлення місцезнаходження) працівник інспекції з\’ясовує всі обставини і
причини залишення нею постійного місця проживання або неприбуття до обраного
місця проживання і, упевнившись, що мало місце ухилення від відбування
покарання, надсилає прокуророві матеріали для вирішення питання про порушення
кримінальної справи за ухилення від відбування призначеного судом покарання.
Копії ма теріалів долучаються до особової справи засудженої особи.

10. У разі
встановлення місцезнаходження засудженої особи, яка розшукувалась і проживає в
іншому регіоні (за відсутності ухилення від відбування покарання), працівник
інспекції негайно надсилає запит про це до підрозділу інспекції за новим місцем
проживання засудженої особи з вимогою негайно провести перевірку за місцем
проживання засудженої особи і при потребі зробити запит для направлення
особової справи засудженої особи.Після отримання такого запиту працівник
інспекції протягом десяти днів проводить перевірку і за позитивного результату
робить запит про направлення на його адресу особової справи засудженої
особи.

11. В особовій справі особи, яка перебуває в розшуку, мають бути: копія
постанови про оголошення розшуку із зазначенням номера розшукової справи,
довідки про стан розшуку засудженої особи через кожні шість місяців. Особа,
засуджена до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, розшук якої оголошено у зв\’язку з ухиленням від покарання,
затримується і конвоюється органом внутрішніх справ у порядку, передбаченому
кримінально-процесуальним законодавством, зокрема, ст. 106, 106-1, 138, 139,
148, 158 КПК України (оскільки ухилення від відбування покарання складає окремий
склад злочину, передбаченого КК України, то до особи, що підозрюється у його
вчиненні, можуть бути застосовані загальні правила, визначені КПК України щодо
затримання підозрюваного та подальшого вирішення питання обрання щодо нього
запобіжного заходу).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code