Науково-практичний коментар до ст. 318 Кримінального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 318 Кримінального кодексу України

Стаття 318. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів

1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобів чи речовин,-

караються штрафом до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306-317 цього Кодексу,-

караються позбавленням волі на строк від двох до п\’яти років.

1. Об\’єктом злочину є встановлений з метою охорони здоров\’я населення порядок видачі та використання документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

2. Предмет злочину – документи, які дають право на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Тобто маються на увазі тільки документи, які безпосередньо засвідчують таке право (ліцензія, рецепт, довіреність, товарно-транспортна накладна). Що стосується офіційних документів, які посвідчують особу (паспорт, посвідчення), то вони можуть опосередковано використовуватися для незаконного отримання зазначених засобів або речовин. І якщо останні з названих документів підроблені, то відповідальність за такі дії, за наявності підстав, настає ще й за ст. ст. 366 або 358.

Предметом цього злочину є три види документів: 1) незаконно виготовлені; 2) підроблені; 3) незаконно отримані.

До незаконно виготовлених документів можна віднести, зокрема, сертифікати на право ввезення наркотичних та психотропних медпрепаратів, які видаються відповідним органом фармакологічним та іншим установам.

Під підробленим документом слід розуміти: а) повністю фаль шивий (недійсний) документ; б) справжній документ, до якого внесено неправдиві відомості; в) справжній документ, у текст яког( внесено певні зміни, які викривляють зміст фактів, що мають юридичну силу і посвідчуються цим документом. До підроблених належатиме також документ з підробленими відбитками печаток і штампів, оскільки ці відбитки є складовою частиною документів.

Незаконно одержаним є документ, що має всі дійсні реквізити, але отриманий неправомірним способом. Наприклад, особа незаконно отримує документи, виписані іншому адресатові, чи робить це за відсутності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, пов\’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

3. Об\’єктивна сторона злочину може проявлятися у; 1) незаконному виготовленні; 2) підробленні; 3) використанні; 4) збуті підроблених чи незаконно одержаних зазначених вище документів.

Про поняття підроблення та використання документів див. коментар до ст. 358.

Збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобів чи речовин, – це будь-яка форма їх відчуження (продаж, обмін, сплата боргу тощо) особою, що підробила такі документи, а так само іншою особою, яка усвідомлює фальшивість останніх чи незаконний характер їх отримання.

Отримання таких засобів або речовин має розглядатися як незаконне їх придбання і додатково кваліфікуватися (залежно від мети) за ст. ст. 307, 309 чи 311. Підроблення або використання зазначених у ч. 1 ст. 318 документів додаткової кваліфікації за ст. 358 не потребує.

Злочин у формі незаконного виготовлення чи підроблення вказаних документів вважається закінченим з моменту вчинення зазначених дій, у формі використання вказаних документів – з моменту їх подання або пред\’явлення, незалежно від того, чи змогла особа отримати наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори, а у формі збуту – з моменту фактичного їх відчуження у будь-якій формі.

4. Суб\’єкт злочину загальний.

5. Суб\’єктивна сторона злочину характеризується умислом.

6. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених ст. ст. 306-317.

Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї, про поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб – ст. 28 і коментар до неї.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code