Науково-практичний коментар до ст. 360 Кримінального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 360 Кримінального кодексу України

Стаття 360. Умисне пошкодження ліній зв\’язку

Умисне пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв\’язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх складу, якщо воно спричинило тимчасове припинення зв\’язку,-

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років.

1. Об\’єкт злочину – встановлений порядок забезпечення інформаційного обміну за допомогою засобів електричного зв\’язку.

2. Предметом злочину є; 1) лінії зв\’язку (кабельні, радіорелейні, повітряні, проводового мовлення); 2) споруди та обладнання, які входять до складу ліній зв\’язку.

Споруди зв\’язку – це будівлі, вежі, антени, проміжні та кінцеві пристрої ліній зв\’язку та інші пристрої, що використовуються для організації електричного зв\’язку (підземні і наземні регенераційні (підсилювальні) пункти, радіорелейні станції, колодязі телефонної каналізації тощо). Під обладнанням зв\’язку слід розуміти технічні засоби, які використовуються для організації зв\’язку, забезпечують його надійне функціонування. Це, наприклад, кабельні ящики та шафи, розподільчі коробки і шафи. Сукупність засобів і споруд зв\’язку, поєднані в єдиному технологічному процесі для забезпечення інформаційного обміну, становлять мережу зв\’язку.

Предметом злочину визнається також морський телеграфний кабель.

Електричний зв\’язок – це передача, випромінювання або прийом знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або будь-яких повідомлень по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах. Видом електрозв\’язку є телеграфія, при якій інформація, що передається, призначена для запису під час прийому у вигляді графічного документа. Передана інформація може бути в деяких випадках представлена в іншому вигляді або може бути записана для наступного використання.

Умисне руйнування або пошкодження засобів зв\’язку на транспорті за наявності підстав кваліфікуються за ст. 277.

3. Об\’єктивна сторона злочину характеризується сукупністю трьох ознак; 1) діяння – пошкодження ліній зв\’язку, відповідних споруд чи обладнання; 2) наслідки у вигляді тимчасового припинення зв\’язку; 3) причинний зв\’язок між діянням та наслідками.

Пошкодження ліній зв\’язку, споруд чи обладнання, які входять до їх складу, – це приведення зазначених носіїв інформації на певний час у непридатний за їх цільовим призначенням стан. Способи пошкодження інфраструктури зв\’язку на його кваліфікацію за ст. 360 не впливають. Це може бути, наприклад, обривання проводів, накидання на них сторонніх предметів, руйнування стояків повітряних ліній зв\’язку та проводового мовлення, облаштування в охоронних зонах кабельних ліній зв\’язку стоків кислот, розчинів солей та лугів.

На трасах кабельних (підземних, підводних) і повітряних ліній зв\’язку та проводового мовлення і навколо випромінюючих споруд електрозв\’язку встановлюються охоронні зони. У межах цих зон без письмової згоди підприємств, у віданні яких перебувають лінії зв\’язку, а також без присутності їх представника забороняється, зокрема; виконувати різного виду будівельні, монтажні, вибухові\’ і земляні роботи; проводити сільськогосподарські земляні роботи на глибині більш як 0,3 метра; проводити геологознімальні, геодезичні та інші роботи, пов\’язані з бурінням свердловин, розробкою шурфів і взяттям проб ґрунту; саджати дерева, розташовувати польові стани, утримувати худобу, складати матеріали, корми, добрива, розпалювати вогнища, влаштовувати стрільбища; облаштовувати проїзди та стоянки автотранспорту, тракторів та інших механізмів; провозити великогабаритні вантажі під проводами ліній зв\’язку та проводового мовлення; розміщувати причали для стоянки суден, барж та плавучих кранів, проводити навантажувально-розвантажувальні, днопоглиблювальні і землечерпальні роботи, опускати якорі, проходити з випущеними якорями, ланцюгами, лотами, волоками і тралами, виділяти рибопромислові ділянки, добувати рибу або інших водних тварин та рослин придонними знаряддями вилову, влаштовувати водопої, колоти та заготовляти лід.

Умисне вчинення вказаних заборонених дій, внаслідок чого було пошкоджено лінію зв\’язку, відповідну споруду чи обладнання, що спричинило тимчасове припинення зв\’язку, слід кваліфікувати за ст. 360.

Злочин вважається закінченим з моменту спричинення тимчасового припинення зв\’язку. Порушення правил охорони ліній і споруд зв\’язку, яке не викликало такого наслідку, тягне адміністративну відповідальність (ст. 147 КУпАП).

Тимчасове припинення зв\’язку означає неможливість протягом певного періоду використовувати лінії і засоби зв\’язку за їх цільовим призначенням, тобто для передачі, випромінювання або прийому знаків, сигналів, інших повідомлень. Тривалість припинення зв\’язку, не впливаючи на кваліфікацію, може бути врахована при призначенні покарання.

4. Суб\’єкт злочину загальний.

5. Суб\’єктивна сторона злочину характеризується умислом. Якщо тимчасове припинення зв\’язку стало наслідком викрадення кабельних ліній зв\’язку або їх обладнання, дії винного потрібно кваліфікувати за ст. 188. Якщо лінії зв\’язку, обладнання та устаткування належать до об\’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, їх пошкодження, вчинене з метою ослаблення держави, має кваліфікуватися за ст. 113.

Необережне пошкодження ліній зв\’язку, їх обладнання чи устаткування, вчинене внаслідок порушення правил охорони ліній і споруд зв\’язку, утворює склад злочину, передбаченого ст. 196, за умови спричинення тяжких тілесних ушкоджень або загибелі людей. В інших випадках пошкодження ліній, обладнання та споруд зв\’язку, вчинене з необережності, розглядається як адміністративний проступок (ст. 147 КУпАП).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code