Науково-практичний коментар до ст. 363 Кримінального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 363 Кримінального кодексу України

Стаття 363. Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем

1. Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп\’ютерних мереж особою, яка відповідає за їх експлуатацію, якщо це спричинило викрадення, перекручення чи знищення комп\’ютерної інформації, засобів її захисту, або незаконне копіювання комп\’ютерної інформації, або істотне порушення роботи таких машин, їх систем чи комп\’ютерних мереж,-

карається штрафом до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п\’яти років, або виправними роботами на строк до двох років.

2. Те саме діяння, якщо воно заподіяло істотну шкоду,-

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п\’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

1. Об\’єктом злочину є встановлений порядок експлуатації АЕОМ, їх систем чи комп\’ютерних мереж.

2. Об\’єктивна сторона злочину полягає в порушенні правил експлуатації АЕОМ, їх систем чи комп\’ютерних мереж, яке може бути Здійснене як шляхом певних дій, так і шляхом бездіяльності, за умови настання в результаті такого порушення передбачених цією статтею наслідків.

Під правилами експлуатацій АЕОМ, їх систем чи комп\’ютерних мереж слід розуміти будь-які правила, які регламентують користування цими машинами, їх системами чи мережами, проведення робіт з їх використанням, захисту таких машин, їх систем та мереж або інформації, яка в них знаходиться, тощо.

Захист інформації (у т.ч. комп\’ютерної), що е власністю держави або захист якої гарантується державою, здійснюється з дотриманням правил, що встановлюються спеціально уповноваженим державним органом. На даний час таким органом є Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ.

Порушення правил експлуатації АЕОМ, їх систем чи комп\’ютерних мереж вважається злочинним лише у разі, коли його наслідком було: 1) викрадення; 2) перекручення чи знищення комп\’ютерної інформації, засобів її захисту; 3) незаконне копіювання комп\’ютерної інформації; 4) істотне порушення роботи АЕОМ, їх систем чи комп\’ютерних мереж. Ці наслідки можуть виникнути як безпосередньо в результаті дій самого порушника правил, так і в результаті протиправних дій інших осіб, які стали можливими через допущене порушення.

Про поняття перекручення чи знищення комп\’ютерної інформації, засобів її захисту див. коментар до ст. 361, про поняття її викрадення – коментар до ст. 362. Копіювання комп\’ютерної інформації слід визнавати незаконним у разі, коли воно здійснюється без дозволу її власника чи законного користувача або з порушенням встановленого законом порядку такого копіювання.

Під істотним порушенням роботи АЕОМ, їх систем чи комп\’ютерних мереж слід розуміти, зокрема, вихід з ладу на тривалий час інформаційної системи, що обслуговує значну кількість машин, припинення на тривалий час роботи комп\’ютерної мережі, втрату інформації, що має важливе значення, блокування на тривалий час доступу до такої інформації тощо. Ця ознака є оціночною. Питання про те, чи було конкретне порушення роботи істотним, має вирішуватися судом у кожному конкретному випадку з урахуванням того, наскільки серйозне значення мала спричинена протиправним • діянням зупинка чи обмеження можливостей роботи відповідних АЕОМ, їх систем чи комп\’ютерних мереж для їх власника чи законного користувача.

Злочин вважається закінченим з моменту настання наслідків, передбачених у ст. 363.

3. Суб\’єкт злочину спеціальний. Це особа, яка відповідає за експлуатацію АЕОМ, їх систем чи комп\’ютерних мереж. Такою особою є користувач зазначених машин, систем чи мереж, а так само будь-яка інша особа, яка відповідно до своїх трудових, службових обов\’язків або на основі відповідної угоди з власником (адміністратором) цих машин, систем та мереж виконує роботу, пов\’язану з підтриманням їх у робочому стані, оновленням інформації, вдосконаленням АЕОМ, системи чи мережі, їх захистом чи іншу подібну роботу і зобов\’язана при її виконанні дотримуватись встановлених правил експлуатації (і, зокрема, захисту) АЕОМ, систем та мереж.

4. Суб\’єктивна сторона злочину визначається його наслідками І характеризується необережною формою вини.

5. Кваліфікуючою ознакою цього злочину (ч. 2 ст. 363) є заподіяння ним істотної шкоди, яка може бути як безпосереднім результатом діяння винного, так і наслідком протиправних дій інших осіб (наприклад, викрадення інформації за допомогою програмних засобів), можливість для яких виникла внаслідок цього діяння. Поняття істотної шкоди є оціночним.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code