Науково-практичний коментар до ст. 51 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 51 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 51. Договір із захисником
1. Договір із захисником мас право укласти особа, передбачена в частині першій статті 45 цього Кодексу, а також інші особи, які діють в її інтересах, за її клопотанням або за її наступною згодою.
 
Коментар:
1. Однією з юридичних підстав залучення захисника до участі в кримінальному провадженні с укладання з ним договору про надання правової допомоги (див. п. 2 ч. 1 ст. 50 КПК).
У частині першій коментованої статті вказується на перелік суб\’єктів кримінального провадження, що мають право укласти договір із захисником. До них належать суб\’єкти, передбачені частиною першою ст. 45 КПК, а саме: підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особа, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію). Крім указаних осіб, договір із захисником можуть укласти також інші особи, які діють в її інтересах, за її клопотанням або за її наступною згодою. До таких осіб належать законні представники підозрюваного, обвинуваченого, а також інші особи за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого (ч. 1 ст. 48 КПК).
Відповідно до ЗУ \”Про адвокатуру та адвокатську діяльність\” договір про надання правової допомоги є домовленістю, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об\’єднання) зобов\’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов\’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору (п. 4 ст. 1).
Форма та зміст договору про надання правової допомоги регламентується ст. 27 ЗУ \”Про адвокатуру та адвокатську діяльність\”. За загальним правилом, договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі.
Договір про надання правової допомоги може вчинятися усно у випадках: 1) надання усних і письмових консультацій, роз\’яснень із правових питань із подальшим записом про не в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди); 2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим – із подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об\’єктивні перешкоди – у найближчий можливий строк.
До договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права.
Договір про надання правової допомоги може укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах. Особливості укладення та змісту контрактів (договорів) з адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу, встановлюються законом, що регулює порядок надання безоплатної правової допомоги (ЗУ \”Про безоплатну правову допомогу\”).
 
Зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської етики.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code