Науково-практичний коментар до ст. 74 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 74 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 74. Судовий розпорядник
 
1. До участі в кримінальному провадженні головуючим у судовому засіданні може залучатися судовий розпорядник.
2. Судовий розпорядник:
1) забезпечує належний стан зали судового засідання і запрошує до неї учасників кримінального провадження;
2) оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід суду із неї;
3) стежить за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання;
4) приймає від учасників кримінального провадження та передає документи і матеріали суду під час судового засідання;
5) виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги свідка, експерта;
6) виконує інші розпорядження головуючого, пов\’язані із забезпеченням умов, необхідних для здійснення судового провадження.
3. Вимоги судового розпорядника, пов\’язані із виконанням обов\’язків, передбачених цією статтею, є обов\’язковими для всіх осіб, присутніх у залі судового засідання.
4. У разі відсутності в судовому засіданні розпорядника його функції виконує секретар судового засідання.
 
Коментар:
1. Судовий розпорядник є учасником кримінального провадження, на якого покладається організаційно-технічне забезпечення судового провадження. Судовий розпорядник вирішує питання, які стосуються організації та проведення конкретного судового засідання, порядок вирішення яких, як правило, не регулюється процесуальним законодавством. До кола учасників судового провадження судовий розпорядник не входить.
2. Судовий розпорядник є працівником суду, який забезпечує готовність зали судового засідання або іншого приміщення у разі проведення виїзного засідання чи необхідності проведення відеоконференції, визначає певну кількість осіб, що можуть бути присутні у залі судового засідання, вказує місця учасникам судового провадження, оголошує про вхід і вихід суду із зали судового засідання та пропонує присутнім встати.
Для забезпечення порядку в залі судового засідання судовий розпорядник взаємодіє із спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання, а також з питань забезпечення безпеки учасників кримінального провадження, координує дії з підрозділами конвойної служби щодо своєчасної доставки в суд обвинувачених (підсудних) і затриманих осіб та інформує головуючого про затримку доставки до суду зазначених осіб. При цьому вказівки розпорядника судового засідання є обов\’язковими для учасників судового провадження та для всіх присутніх у залі.
Крім того, судовий розпорядник роздає особам, які беруть участь у судовому розгляді, пам\’ятку про їхні права та обов\’язки, передбачені КПК, виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги свідка, експерта та вживає заходів, щоб допитані і недопитані свідки не спілкувалися між собою, приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає суду.
Поряд із виконанням конкретних обов\’язків, перелічених у ст. 74 КПК, судовий розпорядник виконує інші розпорядження головуючого, пов\’язані із забезпеченням умов, необхідних для здійснення судового провадження. Зокрема, у випадку дистанційної (шляхом застосування відеоконференції) участі особи в судовому провадженні з іншого приміщення, розташованого на території, яка перебуває під юрисдикцією суду, або на території міста, в якому розташований суд, головуючий може доручити судовому розпоряднику цього суду вручити такій особі пам\’ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд із нею до закінчення судового засідання.
Відвід судового розпорядника КПК не передбачений. Однак, виходячи із загальних засад кримінального провадження, очевидно, що, виконуючи функції працівника суду, судовий розпорядник не може одночасно виконувати функції представника, оскільки ця обставина викликатиме сумнів в об\’єктивності та неупередженості суду, і може бути замінений рішенням суду за клопотанням сторін судового провадження або без такого.
У випадку якщо під час участі в судовому засіданні судовий розпорядник матиме доступ до матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, згідно з ч. 4 ст. 517 КПК він повинен мати допуск до державної таємниці. Рішення про надання доступу до конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв приймаються судом у формі наказу або письмового розпорядження.
3. Вимоги судового розпорядника, пов\’язані із виконанням обов\’язків, передбачених цією статтею, є обов\’язковими для дотримання їх всіма особами, присутніми у залі судового засідання.
4. Якщо судовий розпорядник у судовому засіданні відсутній, його функції виконує секретар судового засідання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code