Науково-практичний коментар до ст. 75 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 75 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 75. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні
1. Слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні:
1) якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, близьким родичем чи членом сім\’ї слідчого, прокурора, підозрюваною, обвинуваченого, заявника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача;
2) якщо він брав участь у цьому провадженні як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, слідчий, прокурор, захисник або представник;
3) якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім\’ї заінтересовані в результатах провадження;
4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості;
5) у випадку порушення встановленого частиною третьою статті 35 цього Кодексу порядку визначення слідчого судді, судді для розгляду справи.
2. У складі суду, що здійснює судове провадження, не можуть бути особи, які є родичами між собою.
 
Коментар:
1. Слідчий суддя, суддя або присяжний не має права брати участі у кримінальному провадженні, якщо він є учасником цього провадження як зі сторони обвинувачення, так і зі сторони захисту, передбачених параграфами 2-5 гл. З КПК, або є членом сім\’ї чи близьким родичем учасника кримінального провадження (див. п. 1 ч. 1 ст. З КПК).
Слідчий суддя, суддя або присяжний не має права брати участь у конкретному провадженні також тоді, коли інтереси однієї зі сторін представляє захисник чи представник, який є його родичем або членом сім\’ї. Встановлення такого факту є підставою для відводу і не потребує доведення, що слідчий суддя, суддя чи присяжний не заінтересований у результатах провадження.
Щодо обставин, передбачених пп. 3,4 ч. 1 цієї статті, то, заявляючи відвід, особа має обґрунтувати, чому суддя, члени його сім\’ї чи близькі родичі заінтересовані у результатах кримінального провадження. Такими обставинами можуть бути надання зазначеною особою консультацій чи інших послуг як напередодні, так і в процесі провадження, якщо до прийняття рішення у справі усно або письмово вона висловлювала свою думку про винуватість або невинуватість особи, перебуває у дружніх або неприязних стосунках з будь-ким із учасників провадження, перебуває у службовій, матеріальній чи іншій залежності від них.
 
Підставою для відводу слідчого судді, судді або присяжного є визначення їх для конкретного судового провадження з порушенням правил його здійснення автоматизованою системою документообігу (див. п. 3 ст. 35 КПК та коментар до нього).
2. При колегіальному судовому провадженні не допускається участь суддів, які є родичами між собою.
Термін \”родичі\” законом не визначено, а тому необхідно керуватися терміном \”близькі родичі\” (п. 1 ч. 1 ст. З КПК).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code