Науково-практичний коментар до ст. 79 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 79 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання
1. Спеціаліст, перекладач, експерт, секретар судового засідання не мають права брати участі в кримінальному провадженні та відводяться за підставами, передбаченими частиною першою статті 77 цього Кодексу, з тим обмеженням, що їх попередня участь у цьому кримінальному провадженні як спеціаліста, перекладача, експерта і секретаря судового засідання не може бути підставою для відводу.
2. Спеціаліст, експерт, крім того, не має права брати участі в кримінальному провадженні, якщо він проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються у цьому провадженні.
 
Коментар:
1. Підстави для відводу чи самовідводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання зазначені у ч. 1 ст. 77 КПК. Відвести зазначену особу можна у разі:
1) якщо вона у цьому ж кримінальному провадженні є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або членом їх сім\’ї чи близьким родичем. Термін \”близькі родичі та члени сім\’ї\” визначено у п. 1 ч. 1 ст. З КПК;
2) якщо вона брала участь у цьому ж провадженні як слідчий суддя, суддя, присяжний, захисник або представник;
3) якщо вона особисто, її близькі родичі чи члени сім\’ї заінтересовані у результатах кримінального провадження або існують інші обставини, що викликають обґрунтовані сумніви в її неупередженості. Зазначені обставини необхідно доводити. Зокрема, потрібно обґрунтувати, у чому саме виявляється чи може виявитися заінтересованість особи. Наприклад, якщо така особа висловлювала свою думку як напередодні, так і під час кримінального провадження, надавала комусь із учасників провадження консультації, перебувала чи перебуває з ними у дружніх чи неприязних стосунках, у службовій, матеріальній чи іншій залежності, то її участь у цьому ж провадженні неможлива.
Підставами для відводу спеціаліста, експерта є проведення ним попередньої перевірки, ревізії, матеріали за наслідками яких стали приводом для кримінального провадження, а також його участь у відомчому розслідуванні чи участь як свідка. Однак, якщо він офіційно брав участь у цьому провадженні як спеціаліст, перекладач, експерт, секретар судового засідання, він має право продовжувати виконання своїх повноважень.
2. Особа не може брати участі у кримінальному провадженні як перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання у разі її некомпетентності (недостатності спеціальних знань), недостатнього знання мови, якою ведеться провадження, несумлінного або недбалого ставлення до виконання своїх обов\’язків.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code