Науково-практичний коментар до ст. 111 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 111 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 111. Поняття повідомлення у кримінальному провадженні
1. Повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.
2. Повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є обов\’язковою.
3. Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.
 
Коментар:
1. Повідомлення – самостійна процесуальна дія у кримінальному провадженні. На слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд покладається обов\’язок повідомляти, у визначених законом випадках, певних учасників кримінального провадження, а саме: підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особу, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування, їх захисників та законних представників, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, заявника про дату, час та місце процесуальної дії, проведення якої планується, про прийняте процесуальне рішення чи проведену процесуальну дію.
Законодавець не роз\’яснює зміст терміна \”процесуальна дія\”. За загальним визначенням процесуальна дія – дія органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, яка здійснюється у кримінальному провадженні відповідно до положень КПК.
Про поняття, форму та зміст процесуального рішення зазначається у коментарі до ст. 110КПК.
2. Учасників кримінального провадження з приводу процесуальної дії, яка буде проводитися, повідомляють лише у випадках, коли участь їх у таких діях не с обов\’язковою.
Випадки, у яких у кримінальному провадженні здійснюється повідомлення щодо процесуальної дії, яку планується провести чи проведено або прийняте процесуальне рішення, передбачені КПК. Насамперед це випливає із процесуальних прав учасників кримінального провадження. Зокрема, підозрюваного, обвинуваченого (ст. 42 КПК), їх захисника та законного представника (статті 44,46 КПК), потерпілого (ст. 56 КПК), Його представника та законного представника (статті 58, 59 КПК), заявника (ст. 60 КПК), цивільного позивача, його представника та законного представника (статті 61, 63, 64 КПК), цивільного відповідача та його представника (статті 62, 63 КПК).
Крім того, такі випадки передбачено окремими положеннями КПК. Так, повідомлення осіб, стосовно яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії та конституційні права яких були тимчасово обмежені під час таких дій (ст. 253 КПК), відкриття матеріалів іншій стороні (ст. 290 КПК), повідомлення судом прокурора, захисника, представника та законного представника потерпілого, цивільного позивача, його представника та законного представника, представника цивільного відповідача щодо призначення і проведення підготовчого судового засідання та судового засідання (статті 314,342 КПК), повідомлення про права і обов\’язки особам, які беруть участь у судовому розгляді, у формі роздачі їм судовим розпорядником пам\’ятки про їхні права та обов\’язки, передбачені КПК (ст. 345), та ін.
Конкретний час повідомлення визначається із урахуванням наявності чи відсутності загроз для досягнення мети досудового розслідування, суспільної безпеки, життя або здоров\’я осіб, які причетні до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідне повідомлення про факт і результати негласної слідчої (розшукової) дії повинно бути здійснене протягом дванадцяти місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним актом.
В окремих випадках прокурор може доручити слідчому здійснити повідомлення (ч. 1 ст. 253 КПК).
3. Порядок повідомлення у кримінальному провадженні є аналогічним виклику слідчим, прокурором, судового виклику підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка, цивільного відповідача повісткою, як передбачено гл. 11 КПК. Зокрема, шляхом вручення особисто особі повідомлення, надіслання його поштою, електронною поштою чи факсимільним зв\’язком, повідомлення телефоном або телеграмою. Разом з тим повідомлення за змістом відрізняється від повістки про виклик (див. коментар до статей 112, 137 КПК), і неприбуття особи без поважних причин за повідомленням не тягне за собою накладення грошового стягнення або застосування приводу (ст. 139 КПК).
Слід мати на увазі, що законодавець окремо виділяє ще один вид повідомлення – повідомлення про підозру (див. коментар до гл. 22 КПК).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code