Науково-практичний коментар до ст. 112 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 112 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 112. Зміст повідомлення
1. У повідомленні повинно бути зазначено:
1) прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, найменування суду, який здійснює повідомлення;
2) адреса установи, яка здійснює повідомлення, номер телефону чи інших засобів зв\’язку;
3) ім\’я (найменування) особи, яка повідомляється, та її адреса;
4) найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється повідомлення;
5) процесуальний статус, в якому перебуває особа, що повідомляється;
6) дата, час та місце проведення процесуальної дії, про яку повідомляється особа;
7) інформація про процесуальну дію (дії), яка буде проведена, або про здійснену процесуальну дію чи прийняте процесуальне рішення, про які повідомляється особа;
8) вказівка щодо необов\’язковості участі в процесуальній дії та її проведення без участі особи, яка повідомляється, в разі її неприбуття;
9) підпис слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснив виклик.
 
Коментар:
1. Повідомлення певним учасникам кримінального провадження про процесуальну дію, яка буде проведена, прийняте процесуальне рішення та здійснену процесуальну дію повинно відповідати визначеному у законодавчому порядку змісту.
Першочергово зазначають установчі дані посадової особи, яка робить повідомлення у кримінальному провадженні, слідчого, прокурора, слідчого судді: посаду, звання, класний чин (для слідчого та прокурора), прізвище, ініціали. Якщо повідомлення здійснює суд, зазначається найменування суду.
У коментованій статті також визначено загальні вимоги до будь-якого повідомлення слідчого, прокурора, слідчого судді, суду. Вони конкретизуються в інших статтях КПК.
Обов\’язково слід вказати адресу установи, що здійснює повідомлення. За Правилами надання послуг поштового зв\’язку, затвердженими постановою КМУ від 5 березня 2009 р. № 270, зазначається повне найменування установи та адреса в такій послідовності: найменування вулиці (проспекту, бульвару, провулка), номер будинку, найменування населеного пункту, району, області, поштовий індекс. Зазначаються контактні номери телефонів та інших можливих засобів зв\’язку зі слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом.
Реквізитами повідомлення також є прізвище, ім\’я та по батькові особи, яку повідомляють, домашня адреса (місце проживання або місцезнаходження), вулиця (проспект, бульвар, провулок), номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, району, області, поштовий індекс.
Відповідно до ЄРДР вказується номер кримінального провадження, у рамках якого здійснюється повідомлення, процесуальний статус особи, яку повідомляють: підозрюваний, обвинувачений, захисник, потерпілий, цивільний позивач, інший учасник кримінального провадження, якого повідомляють у визначених законом випадках.
Особі, яку повідомляють, вказують дату, час та місце проведення процесуальної дії, надають коротку інформацію про процесуальну дію чи дії, які будуть проводитись. Слід пам\’ятати, що проведення слідчих дій у нічний час, з 22-ї до 6-ї години ранку, за винятком невідкладних випадків, не допускається (ч. 4 ст. 223 КІНО. У разі коли процесуальна дія проведена, особі надається інформація про цю процесуальну дію, підстави, дату та місце її проведення.
При повідомленні про прийняте процесуальне рішення поряд із датою прийнятого рішення, інформацією про підстави прийнятого рішення з посиланням на частину, статтю КПК у передбачених законом випадках зазначаються додатки.
У повідомленні про процесуальну дію, яка буде проводитись, повинно обов\’язково міститись роз\’яснення особі, яку повідомляють, щодо необов\’язковості участі у процесуальній дії такого змісту: \”Ваша участь у процесуальній дії, яка буде проводитись, необов\’язкова. У разі неприбуття процесуальна дія буде проведена без Вашої участі\”.
Повідомлення підписує посадова особа, яка його здійснює, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суддя.
Серед реквізитів повідомлення відсутні місце, дата його складання та не зазначається, чи виготовляється повідомлення на офіційному бланку, як про те визначено законодавцем щодо постанови (ч. 6 ст. 110 КПК).
За загальним правилом дата зазначається після підпису посадової особи. У разі виготовлення повідомлення на офіційному бланку дата проставляється на ньому.
Крім КПК, вимоги до змісту повідомлень визначені і у деяких інших законах, які є джерелами кримінального процесуального права, а також у підзаконних нормативних актах. Зокрема, у ЗУ \”Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду\” від 1 грудня 1994 р., у п. 6 Положення про застосування цього Закону, яке затверджене наказом міністра юстиції України, Генерального прокурора України, міністра фінансів України від 4 березня 1996 р. № 6/5, 3,41, вказується, що реабілітованій особі одночасно з повідомленням про закриття кримінального провадження, копією виправдувального вироку, що набрав законної сили, направляється повідомлення, в якому роз\’яснюється, куди і протягом якого строку можна звернутися за відшкодуванням шкоди і поновленням порушених прав. Повідомлення складається за формою, що встановлена в додатку до цього Положення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code